Nye udvalgsformænd

0

 – og nye udvalgsbetegnelser.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Der har været holdt konstituerende møde i diverse nye udvalg.

På mødet i ”Job, erhverv og kultur”, der beskæftiger sig med emner, som i sidste valgperiode hørte under Vækstudvalget og Fritids- og kulturudvalget blev Michael Tøgersen (V) valgt som formand og Poul Erik Skov Christensen (A) som næstformand.

På mødet i ”Unge, fritid og idræt”, der beskæftiger sig med emner, som i sidste valgperiode hørte under Fritids- og kulturudvalget og Uddannelsesudvalget blev  Niels Martin Viuff (C) valgt som formand og Jesper Wittenburg (A) som næstformand.

På mødet i ”Børn, familier og forebyggelse”, der beskæftiger sig med emner, som i sidste valgperiode hørte under Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget blev valgt Rasmus Petersen (Ø) valgt som formand og Susanne Bettina Jørgensen (A) som næstformand.

På mødet i ”Klima, natur og energi”, der beskæftiger sig med emner, som i sidste valgperiode hørte under Plan- og miljøudvalget og Teknisk udvalg blev  Søren Weimann (B) valgt som formand og Ole Frimann Hansen (F) som næstformand.

På mødet i ”Skole, klub og SFO, der beskæftiger sig med emner, som i sidste valgperiode hørte under Uddannelsesudvalget, blev Anna Poulsen (F) valgt som formand og Charlotte Drue Aagaard (V som næstformand.

På mødet i ”Omsorg og ældre, der beskæftiger sig med emner, som i sidste valgperiode hørte under Velfærdsudvalget blev Susanne Bettina Jørgensen (A) valgt som formand og Morten Skovgaard (V) som næstformand.

Share.

About Author