Ny nationalparkplan

Ny nationalparkplan
Foto: Nynne Sørgaard, Nationalpark Skjoldungernes Land

Af journalist Conny Probst

SKJOLDUNGERNES LAND: I december 2023 kunne bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land vedtage den nye nationalparkplan for 2024-2029.

Nationalparkplanen er den anden plan i Nationalpark Skjoldungernes Lands historie.

Planens udarbejdelse har strakt sig over to år.

Handlingsplanen er opbygget efter samme skabelon som i den første plan; Fem temaer med hver deres indsatsom-råder og under liggende indsatser:

Tema 1: Natur og Landskab.

Tema 2: Kulturhistorie og Kultur.

Tema 3: Friluftsliv.

Tema 4: Formidling, Undervisning og Forskning.

Tema 5: Lokalsamfund, erhverv og turisme.

Noget af det, som er nyt i den netop vedtagne plan, er en øget indsats for at forbedre natur- og miljøforholdene i Roskilde Fjord.

Blandt andre nye fokusområder er arbejdet med frivillige og en øget involvering af frivillige i projekter, for eksempel naturpleje-projekter.

De lovgivningsmæssige rammer for nationalparken er uændrede.

Derimod kan det være, at de fysiske rammer ændrer sig i den kommende planperiode, idet både Roskilde og Frederikssund kommuner har fremsat ønsker om udvidelse af nationalparken.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »