Ny nationalparkplan

Ny nationalparkplan
Foto: Nynne Sørgaard, Nationalpark Skjoldungernes Land

Af journalist Conny Probst

SKJOLDUNGERNES LAND: I december 2023 kunne bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land vedtage den nye nationalparkplan for 2024-2029.

Nationalparkplanen er den anden plan i Nationalpark Skjoldungernes Lands historie.

Planens udarbejdelse har strakt sig over to år.

Handlingsplanen er opbygget efter samme skabelon som i den første plan; Fem temaer med hver deres indsatsom-råder og under liggende indsatser:

Tema 1: Natur og Landskab.

Tema 2: Kulturhistorie og Kultur.

Tema 3: Friluftsliv.

Tema 4: Formidling, Undervisning og Forskning.

Tema 5: Lokalsamfund, erhverv og turisme.

Noget af det, som er nyt i den netop vedtagne plan, er en øget indsats for at forbedre natur- og miljøforholdene i Roskilde Fjord.

Blandt andre nye fokusområder er arbejdet med frivillige og en øget involvering af frivillige i projekter, for eksempel naturpleje-projekter.

De lovgivningsmæssige rammer for nationalparken er uændrede.

Derimod kan det være, at de fysiske rammer ændrer sig i den kommende planperiode, idet både Roskilde og Frederikssund kommuner har fremsat ønsker om udvidelse af nationalparken.

Andre artikler fra denne uge