Ny købelov beskytter ved køb af digitale produkter

0

Ved årsskiftet træder nye regler i købeloven i kraft. Som noget nyt indeholder købeloven regler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester. 

FORBRUG: Apps, digitale spil og e-bøger. Det er eksempler på digitalt indhold eller digitale tjenester, som fremover vil være reguleret i købeloven.

– Købeloven bliver nu tilpasset den digitale virkelighed. Der kommer blandt andet regler for, hvilke rettigheder man har, hvis computerspillet ikke bliver leveret til tiden, man ikke modtager de nødvendige opdateringer til it-programmet, eller der er en fejl på app’en eller e-bogen, fortællerer kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

Som noget nyt vil det også blive anset for at være et forbrugerkøb, hvis forbrugeren betaler for digitalt indhold eller en digital tjeneste med sine personoplysninger, og sælgeren bruger oplysningerne ud over, hvad der er nødvendigt for at kunne levere tjenesten eller det digitale indhold.

Ud over regler om forsinkelse og mangler ved det digitale indhold eller den digitale tjeneste, herunder fejl eller mangler, som skyldes, at det digitale indhold eller den digitale tjeneste er blevet installeret forkert, er der i de nye forbrugerkøbsregler også særlige regler om, hvilke opdateringer sælger skal levere, og hvornår sælger har ret til at ændre i en aftale om levering.

Formodningsreglen
Ud over at købeloven er blevet tilpasset den digitale virkelighed, er der også foretaget en række andre ændringer. Eksempelvis forlænges formodningsreglen til ét år ved køb af varer, digitalt indhold og digitale tjenester. Det betyder, at hvis en mangel ved varen, det digitale indhold eller den digitale tjeneste viser sig inden for det første år efter leveringen, gælder der en formodning om, at manglen allerede var til stede ved leveringen. 

Ved køb af levende dyr er formodningsperioden dog fortsat seks måneder. 

Der gælder særlige regler, hvis der er tale om digitalt indhold eller digitale tjenester, som du løbende får leveret hen over en periode.

Køb af heste anses ikke for at være forbrugerkøb i købeloven. Hvis man køber en hest hos en erhvervsdrivende, vil man ikke være dækket af købelovens forbrugerbeskyttende regler.

Share.

About Author