Frederikssund Kommune med i DK2020

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I forbindelse med budget 2022 blev det besluttet at afsætte midler til forprojekter til to cykelstiprojekter; cykelsti fra Skuldelev til Skibby og cykelsti på den resterende del af Strandstræde i Slangerup. Det gør det muligt at ansøge statens cykelpulje.
På december-mødet i Byrådet vedtog politikerne derfor at frigive en anlægsbevilling på 500.000 kroner til forprojekt på cykelsti fra Skuldelev til Skibby og et tilsvarende beløb til forprojekt på cykelsti i Slangerup.

KLIMAET: Frederikssund Kommune skal som virksomhed være uafhængig af fossile brændsler i 2030. Og kommunen skal som geografisk område være CO2-neutralt i 2045.

Disse mål blev sat allerede i 2019 i Byrådets Klimastrategi, og siden da er de nødvendige indsatser beskrevet i Klimahandleplan 2020 – 2024, der blev enstemmigt vedtaget på Byrådets møde i sensommeren.

Nu har Frederikssund Kommune taget endnu et skridt på vejen mod at reducere klimabelastningen. Kommunen er blevet optaget i samarbejdet DK2020, der giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. 

Det sker i et forløb, hvor kommunerne får hjælp og støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner.

Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle – eller i Frederikssund Kommunes tilfælde at videreudvikle – ambitiøse lokale klimahandlingsplaner, som viser vejen til netto-nuludledning for kommunen.

Det er Byrådet, der har besluttet, at Frederikssund Kommune skal deltage i DK2020 samarbejdet, hvor indtil videre 94 danske kommuner har forpligtet sig på at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Klimaplan skal godkendes
Alle deltagende kommuner i DK2020 skal lægge en plan, der viser vejen mod klimaneutralitet senest i 2050. 

Kommunerne skal arbejde med den samme standard for klimaplanlægning og med de samme værktøjer, som benyttes af internationale megabyer som Los Angeles og London – udviklet af det internationale bynetværk C40.

Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40.

Fokus på transport og energi
Frederikssund Kommunes Klimahandleplan 2020 – 2024 fokuserer især på de to sektorer, der rummer det største potentiale for at reducere CO2-udledningen. 

Det drejer sig om transport- og energisektorerne, hvor en kortlægning af drivhusgasser viser, at de tilsammen står for 86 procent af den samlede CO2-udledning inden for Frederikssund Kommunes geografiske område. 

Derfor prioriterer planen disse områder højt for at opnå mest klima for pengene.

Da Realdania i 2019 startede DK2020 som et pilotprojekt, fik 20 kommuner mulighed for at være med. 

Alle 20 har i dag en C40-godkendt klimahandlingsplan. Her er der blandt fokus på udfasning af olie- og gasfyr, grøn mobilitet, klimatilpasning, partnerskaber, grønne jobs, delebilsordninger og samarbejde med lokale virksomheder og borgere om at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Share.

About Author