Ny handicap- og psykiatripolitik

Ny handicap- og psykiatripolitik
Arkivfoto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har godkendt Frederikssund Kommunes nye handicap- og psykiatripolitik.

Politikken er blevet til gennem en bred og inddragende proces, og skal sætte retningen for handicap- og psykiatriområdet de kommende år.

Borgerinddragelse

Frederikssund Kommunes forhenværende handicap- og psykiatripolitik stod til at udløbe ved udgangen af 2022.

Derfor igangsatte Social og sundhed i juni 2022 en bred og inddragende revisionsproces som ligger til grund for den færdige politik.

– Det har ligget udvalget meget på sinde, at dem, som politikken påvirker, også skulle være med til at bestemme indholdet. Derfor har vi holdt to offentlige workshops, og politikken har været i offentlig høring, fortæller formand for Social og sundhed Anne Sofie Uhrskov (V).

– Vi er utroligt glade for alle de input, vi har modtaget på workshops og via høringssvar. Det har været helt afgørende for, at det i fællesskab er lykkedes at formulere en fyldestgørende og realiserbar handicap- og psykiatripolitik, uddyber Anne Sofie Uhrskov.

Bedre vilkår

Handicap- og psykiatripolitikken sætter retningen for handicap- og psykiatriområdet i Frederikssund Kommune i perioden fra 2023 til 2026.

Politikken skal bidrage til bedre vilkår for mennesker over 18 år med fysiske og/eller psykiske udfordringer.

– Jeg synes, at vi har fået udarbejdet en fyldestgørende handicap- og psykiatripolitik, som jeg ser frem til at vi skal have implementeret de kommende år, siger borgmester Tina Tving Stauning (A)

Som led i udmøntningen af politikken vil der blive udarbejdet en handleplan for, hvordan der konkret skal arbejdes med politikkens indsatsområder de kommende år.

Handleplanen forventes af blive politisk behandlet i juni 2023.

Handicaprådet

Handicaprådet har været en aktiv medspiller i udarbejdelsen af politikken, som deltager i workshops og som høringspart.

– Der har været stor interesse for og tilfredshed med de afholdte workshops, som er en god måde at inddrage borgerne i udformningen af politikkerne, fortæller formand for Handicaprådet Tommy Fritzen.

– Handicaprådet er meget tilfreds med værdigrundlagets princip om lige muligheder for alle – og ser det som et første og vigtigt skridt mod ligestilling af fysisk og psykisk syge.

– Vi ser frem til, at princippet også bliver afspejlet i adgang til de samme tilbud, når politikken skal omsættes til konkrete aktiviteter.

Andre artikler fra denne uge