Nu starter arbejdet med Kulhusecykelstien

0

JÆGERSPRIS: Omkring 100 mennesker havde fundet vej frem til parkeringspladsen overfor Jægerspris Slot onsdag i sidste uge. Her kunne de høre og se en glad borgmester og formand for Teknisk udvalg hhv. John Schmidt Andersen (V) og Tina Tving Stauning (S), der tog et fælles første spadestik til den kommende cykelsti til Kulhuse.

– Det er en stor dag i dag! For nylig så jeg en gammel avisartikel fra 1972, hvor der stod, at nu kommer cykelstien til Kulhuse, fortalte borgmester John Schmidt Andersen, da han bød velkommen til det første spadestik. Hermed understregede borgmesteren det længe nærede ønske om at få etableret stien. Han udtrykte endvidere forventning om, at cykelstien vil være helt færdig i løbet af næste år.

Også formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning, holdt tale ved arrangementet:

– Nu tror jeg på det! Mange har i tidens løb næret mistro til, om der nogensinde kom en cykelsti til Kulhuse. Men maskinerne står derovre – vi skal i gang i dag, fastslog Tina Tving Stauning og redegjorde videre for de mange og lange diskussioner, der i tidens løb har været om anlægget af cykelstien – oprindeligt mellem Jægerspris Kommune og amtet.

Arkæologer er de første
Etablering af cykelstien begynder nu, hvor det første arbejde vil være de arkæologiske undersøgelser.

Kommunen har lavet aftale med Frederiks den 7.s stiftelse, som frivilligt har overdraget kommunen de nødvendige arealer. Nu afventer en lignende aftale med Forsvaret om frivillig arealoverdragelse. 

Forsvaret har blandt andet rør og kabler i jorden, som forudsætter særlige forholdsregler og sikkerhed.

Syv kilometer dobbeltrettet cykelsti
Vejen mellem Jægerspris og Kulhuse er en cirka syv kilometer lang strækning, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t, og hvor det kan være utrygt at cykle. 

Udover beboerne i området benyttes strækningen også af turister, der tager færgen fra Kulhuse til Sølager. Desuden benyttes strækningen af forsvaret, der har skyde- og øvelsesterræn på begge sider af Kulhusvej.

Derfor er det et længe næret ønske blandt mange borgere og beboere i området, som nu bliver opfyldt.

Cykelstien skal starte fra Slotsgården i Jægerspris og slutte i Kulhuse på Gammel Kulhusvej. Cykelstien skal anlægges som dobbeltrettet sti, som følger den vestlige side af Kulhusvej.

En del af investeringsplanen
I forbindelse med budgettet for 2021 vedtog Byrådet en 10-årig investeringsplan for hele Frederikssund Kommune. 

Et af elementerne i investeringsplanen er cykelstien til Kulhuse. Det forventes, at der bliver anlagt cirka 3.450 meter cykelsti i 2021. 

De resterende cirja 3.500 meter af cykelstien frem til Gl. Kulhusvej vil blive anlagt i 2022. 

Hele cykelstien forventes færdig medio 2022.

Der er afsat i alt cirka 23,7 millioner kroner i budgettet til at anlægge Kulhuscykelstien.

Fotos: Steen Westh

1: Borgmester John Schmidt Andersen og formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning tog det fælles første spadestik til Kulhusecykelstien.
1: Borgmester John Schmidt Andersen og formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning tog det fælles første spadestik til Kulhusecykelstien.
Efter det første spadestik med spaderne gik borgmesteren om bord på gravemaskinen og tog en ekstra skovlfuld.
Efter det første spadestik med spaderne gik borgmesteren om bord på gravemaskinen og tog en ekstra skovlfuld.
Tilskuerne blev også inviteret til at grave. Yderst tv. Signe Sysse Grünfeld-Bierre, der havde taget guldsko på og medbragt egen spade i guld.
Tilskuerne blev også inviteret til at grave. Yderst tv. Signe Sysse Grünfeld-Bierre, der havde taget guldsko på og medbragt egen spade i guld.
Iført gule veste mødte en række cykelglade seniorert fra Lundebjerggård  aktivitetscenter op for at overvære første spadestik.
Iført gule veste mødte en række cykelglade seniorert fra Lundebjerggård aktivitetscenter op for at overvære første spadestik.
Deltag i debatten
Share.

About Author