Nu kommer der pudebump på Selsøvej

0

Af Conny Probst

SKIBBY: På det seneste møde i Teknisk Udvalg genoptog man en sag fra februar: Brostensbelægningen på et stykke af Selsøvej.

I Skibby Øst, nord for Selsøvej, planlægges der opført 97 boliger. Som følge af støj på Selsøvej er miljøvurderingen af lokalplanforslaget blevet påklaget for så vidt angår den strækning, hvor der er anlagt brosten i 2005 ud for skolen i Skibby. 

Det er borgere på Selsøvej, der har en bolig ud for brostensarealet, der har klaget. 

På udvalgsmødet i februar blev det derfor besluttet at fjerne brostenene og erstatte dem med andre hastighedsdæmpende foranstaltninger.  Udgiften blev anslået til 500.000 kroner, som finansieres af den tekniske anlægspulje. Nu er der udarbejdet et forslag til etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger med vejindsnævringer, pudebump, stibom og lukning af hul i beplantning (for at begrænse ulovlig knallerttrafik mv). Fire ud af de syv udvalgsmedlemmer godkendte projektet, der vil blive gennemført hurtigst muligt.

Højere hastighed
Der er en hastighedsbegrænsning på 30 km/t på brostensområdet. 

På mødet blev der stillet et ændringsforslag om 40 km zone – under forudsætning af politiets godkendelse –  så det tilpasses til den øvrige hastighed i området. 

Forslaget blev ligeledes vedtaget med fire stemmer for og tre stemmer imod. 

Brosten Selsøvej rumlesten
Deltag i debatten
Share.

About Author