Åbent brev til Transportministeren

0

Af Hans Andersen (V) medlem af Folketinget Jørgen Bech (V) byrådsmedlem Frederikssund Kommune

Kære Transportminister Benny Engelbrecht. 

Senere i år, åbner Vinge station. Det har staten besluttet. Vi går ud fra at Regeringen også støtter op om kommunernes bestræbelser på at opnå den for borgerne mest effektive og mest klimavenlige kollektive trafik. 

I Frederikssund Kommune er derfor en åbenlys fordel på alle parametre – for pendlere og andre i den sydlige del af Hornsherred – at få en direkte buslinje, til Vinge Station, over Kronprinsesse Marys bro. 

Som eksempel, vil man med en direkte forbindelse kunne stå på S-toget 15 minutter efter at man er steget på bussen i Skibby. En væsentlig forbedring.

Et enigt udvalg har derfor anbefalet en løsning med busbetjening af Vinge station. Indledningsvist er prisen for denne rute estimeret til ca. 2,8 mio. kr. om året.  

Oveni den skal dog lægges en tillægspris på ca. 500.000 kr. blot for at passere broen.  Transportministeriet har nemlig ikke villet fritage busser i almindelig rutekørsel. 

Der er ellers en oplagt mulighed i Anlægsloven for broen, hvori der står: ”Transportministeren kan bestemme, at andre nærmere afgrænsede trafikantgrupper kan fritages for betaling for passage” (§ 20, stk. 3 i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund).

Den bestemmelse er nok indført for at sikre at man kan fritage der, hvor det giver mening.

Ekstraudgiften vil ellers blive pålagt alle Frederikssund Kommunes skatteborgere, hvis vi ønsker at forbedre den kollektive trafik med de åbenlyse muligheder, som den nye bro og den nye S-togsstation udgør.  

Vi vil derfor appellere til dig, som Transportminister, at omgøre dit ministeriums beslutning. 

Det er både logisk og klogt at fritage den offentligt betalte kollektive trafik for betaling af passage over broen. 

Derfor vil vi nu rejse sagen i Folketinget.

Deltag i debatten
Share.

About Author