Voldsomme besparelser resten af 2020 er afvist af et enigt Velfærdsudvalg

0

Af  medlemmer af velfærdsudvalget for socialdemokratiet: Susanne Bettina Jørgensen, Jesper Wittenburg, Poul Erik Skov Christensen 

Økonomiudvalget havde den 13.  maj sendt et forslag til besparelser på ældreområdet i høring i MED systemet i kommunen.

Besparelserne handler om lidt mere end 6 millioner kroner for resten af året 2020 og vil hovedsagelig få personalemæssige konsekvenser, og som følge heraf, mærkbare forringelser på kommunens omsorgscentre. 

Det er en stor besparelse på blot et halvt år.

De modtagne høringssvar fra medarbejderne belyste meget tydeligt, hvad konsekvenserne ville blive. Interesserede opfordres til at læse de meget velbegrundede høringssvar på kommunens hjemmeside, hvor dagsorden og bilag fra mødet den 11. juni er tilgængeligt.

Det er en glæde i dag at konstaterer, at et enigt velfærdsudvalg indstiller til økonomiudvalg og byråd, at forslagene til forringelser og besparelser på ældreområdet ikke skal vedtages.

Hvordan Økonomiudvalg og Byråd så efterfølgende håndterer de økonomiske udfordringer, må tiden vise. Men godt vi er enige i at afvise nedskæringerne, der ville få dramatiske konsekvenser for de ældre og medarbejderne.

Vi bliver flere og flere ældre, flere rammes også af demenssygdomme, og da borgere jo ikke visiteres til et omsorgscenter, når de er friske, så bliver arbejdet for de ansatte mere og mere kompliceret og tungt. 

Skal vi overholde vores egne servicemål om værdig og tryg pleje og ordentlige udviklende arbejdspladser, så er vejen fremover ikke at beskære budgetterne på området konstant.

Deltag i debatten
Share.

About Author