Nej til grusgrave tæt på Landerslev

Nej til grusgrave tæt på Landerslev

Af Pva Landerslev Bylaug Jørgen Markvard Bygtoften 27, Landerslev.
3630 Jægerspris


Som en del af Råstofplan 2020 har Region Hovedstaden sendt et forslag i høring om anlæggelse af 2 grusgrave tæt på Landerslev. Den ene sydøst for Landerslev, lige nord for den nuværende grusgrav. Den anden sydvest for Landerslev.

Beboerne i Landerslev siger nej til øgede støv- og støjgener fra grusgravning helt tæt på vores huse.

Vi frygter, at vibrationer fra grusgravningen kan skade vores huse.

Vi siger nej til øget tung trafik på vejene omkring Landerslev.

Vi ønsker at bevare udsigten fra vores huse. I øjeblikket er udsigten fra vores huse et let bølgende landbrugsområde samt gravhøjen Vihøj. Med en grusgrav vil vi få en støjvold, 3 til 4 meter høj, lige uden for vores boliger. Al udsigt er væk.

Vi siger nej til et fald i huspriserne: Regionen bemærker, at huspriserne vil falde, når man får en grusgrav helt tæt på bebyggelse. Allerede når forslaget om en grusgrav stilles, får det indflydelse på huspriserne. Så huspriserne er allerede faldet. Når et område udlægges til grusgrav, kan der gå lang tid, inden selve grusgravningen begynder. En gravetilladelse gælder typisk i 10 år, så vi kan se frem til et fald i huspriserne i op til 15 år.

Vi vil passe på vores grundvand: De 2 nye grusgrave ligger tæt på Femhøj Vandværk og ligger i et grundvandsbeskyttet område. 

I kommuneplanen er området udlagt til skovrejsning, for netop at beskytte grundvandet. Grundvandet i Landerslev strømmer mod nordvest, så vores vand kommer direkte fra området under grusgravene. 

Vi forstår ikke, at man kan foreslå grusgravning i et område, hvor der indvindes drikkevand. 

Vi forstår slet ikke, at Regionen også vil grave grus under grundvandsspejlet ind til 180 meter fra nærmeste vandboring.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »