Natur og fællesskab trækker

Natur og fællesskab trækker
Blandt de over 1000 besvarelser af spørgeskemaet blev der trukket tre heldige vindere, som hver fik en kurv med gode lokale varer. Fra venstre: Malene von der Hude, Aase Wiinberg Hansen, udvalgsformand Hans Andersen (V) og Tina Lindgreen. Foto: Frederikssund Kommune

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Som led i en kommende bosætningsstrategi har Udvalget for By og Land gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i Frederikssund Kommune. Formålet har været at afdække, hvad der er vigtigt, når vi bosætter os. 

Og hovedparten af de mere end 1.000 adspurgte nævner naturopleverlser, fjord og skov som de vigtigste. Dernæst er boligen og boligprisen også noget, der er stor tilfredshed med.

Både nærhed til familie og venner samt fællesskaber, naboskab og lignende scorer ligeledes højt i forhold til tilfredshed i undersøgelsen. 

Fællesskab og naboskab
– Det er en rigtig spændende undersøgelse vi har fået gennemført. Det er første gang, at kommunen rent faktisk spørger borgerne om, hvad, de synes, er attraktivt ved at bo i vores kommune. Det kommer nok ikke bag på nogen, at naturen tiltrækker mange. Men også den digitale infrastruktur, fællesskaber, byliv og indkøbsmuligheder er vigtige emner, når borgerne skal vurdere, hvad der gør et område attraktivt at bo i, udtaler formanden for Udvalget for By og Land, Hans Andersen (V).

Udvalget for By og Land tager undersøgelsens resultater med i det videre politiske arbejde. På sigt skal resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen være en del af inputtet til den bosætningstrategi, som udvalget arbejder med at få udarbejdet. 

Bosætningsstrategien forventes at blive politisk godkendt senest i 2021. 

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »