Pulje til lokale anlægsprojekter

Pulje til lokale anlægsprojekter

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det allerede i oktober besluttet, at der skulle oprettes en pulje, der kan støtte etableringen af lokale anlægsprojekter rundt omkring i Frederikssund Kommune. Der er afsat en halv million kroner til formålet i både 2019 og 2020.

På det seneste møde i byrådet blev kommissoriet for puljen endeligt vedtaget af et enigt byråd. 

Det betyder, at kriterierne, for hvem der kan søge, og hvad der kan gives støtte til, nu er på plads. 

Formålet med puljen er at yde økonomisk støtte til lokale anlægsprojekter, der udspringer af borgernes, foreningernes, organisationernes og virksomhedernes egne initiativer.

For at komme i betragtning til støtte skal et anlægsprojekt opfylde følgende kriterier. Anlægsprojektet skal:

 Være i overensstemmelse med kommissoriets formål

 Være placeret i Frederikssund Kommune.

 Være offentligt tilgængeligt for alle borgere i Frederikssund Kommune

  Have et element af egenfinansiering og/eller være egent til ansøgning om medfinansiering fra fonde eller lignende.

Der vil blive oprettet et elektronisk ansøgningsskema på Frederikssund Kommunes hjemmeside, og der vil blive fastsat to ansøgningsfrister i efteråret 2019 og to frister i 2020. 

Man kan læse hele kommissoriet for puljen under punkt 121 på Byrådets dagsorden fra den 26. juni.

Andre artikler fra denne uge