Nationalparken søger nyt Nationalparkråd

Nationalparken søger nyt Nationalparkråd
Nationalparkrådet på ekskursion ved Lejre Å. Foto: Simon Høgsberg

Nationalpark Skjoldungernes Land søger kandidater til et nyt Nationalparkråd, der skal bidrage med viden og lokal forankring de kommende fire år.

SKJOLDUNGERNES LAND: Nu kan man indstille en kandidat til Nationalparkrådet.

Sådan lyder det fra Nationalpark Skjoldungernes Land, som netop har sat gang i arbejdet med at finde nye rådsmedlemmer.

Det nye råd skal bidrage med viden, lokal forankring, erfaringer og sparring de kommende fire år frem til 2027 – og alle kan indstille kandidater.

Bred faglighed

Nationalparkrådet er en sammenslutning af frivillige fagkapaciteter, der tilsammen bidrager med viden inden for nationalparkens fem indsatsområder:

1) Natur og landskab, 2) Kultur og kulturhistorie, 3) Friluftsliv, 4) Formidling, undervisning og forskning 5) Lokalsamfund, erhverv og turisme.

Bestyrelsesformand i nationalparken, Torben Flinch, håber, at mange vil have lyst til at være med, og at bestyrelsen i december dermed kan nedsætte et råd med en god faglig diversitet.

– For bestyrelsen er det vigtigt med et bredt sammensat råd. Vi opfordrer derfor alle interesserede foreninger, organisationer og lokale til at indstille kandidater til rådet, siger Torben Flinch.

Rådet skal rådgive nationalparkens bestyrelse og sikre en bred, lokal indflydelse og forankring af nationalparkens projekter.

Som udgangspunkt samles rådet to-tre gange om året, og medlemmer kan involveres i forbindelse med konkrete projekter inden for deres interesseområder.

Det fortæller nationalparkchef, Anders Bülow, der sammen med resten af nationalparksekretariatet allerede har erfaringer med at trække på rådmedlemmers store faglige viden både i større sammenhænge og i konkrete projekter.

– Rådsmedlemmernes lokale kendskab og faglige ekspertise er til stor gavn for nationalparkens virke og forankring i lokalområdet.

– Vi ser frem til gode samarbejder med det nye råd, siger Anders Bülow og opfordrer ligesom sin formand til, at mange vil tage sig tid til at indstille kandidater.

Man kan indstille en kandidat eller en forening til nationalparkrådet via en formular på nationalparkens hjemmeside.

Fristen for tilmelding er den 25. oktober 2023 klokken 23.59.

Rådet udpeges endeligt på bestyrelsesmødet i december, og herefter offentliggør nationalparken det nye Nationalparkråd.

Nationalparken

Nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet i 2015 og ligger i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner.

Nationalparkens 170 kvadratkilometer rummer enestående natur, kulturhistorie og nogle af de smukkeste landskaber i Danmark.

Helt særligt er Roskilde Fjord med strandenge, kystskrænter, øer, holme og et enestående fugleliv – og de store midtsjællandske løvskove med vandrestier og lejrpladser.

Nationalpark Skjoldungernes Land er etableret som en fond inden for den statslige forvaltning.

Formålet med fonden er at udvikle nationalparken inden for rammerne af den fastsatte lov og bekendtgørelse.

På finansloven

Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven. Grundlaget for arbejdet i nationalparken er seksårige planer, som indeholder konkrete indsatser og mål for udviklingen af nationalparken.

Nationalparkens bestyrelse er udpeget af Miljøministeren efter indstilling fra en række landsdækkende og lokale organisationer og myndigheder.

I bestyrelsen sidder en repræsentant for hver af følgende: Lejre kommune, Roskilde Kommune, Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen af lodsejere i nationalparken, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, VisitDenmark, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen.

Der udpeges ikke repræsentanter fra ovenstående organisationer til rådet.

Andre artikler fra denne uge