Mulig PFAS forurening i Ådalens Børnehus

Mulig PFAS forurening i Ådalens Børnehus

Af Rasmus Petersen
Formand for Børn Familie og Forebyggelse
Susanne Bettina Jørgensen
Næstformand for Børn,
Familie og Forebyggelse

I starten af året fik byrådet en underretning om 123 grunde i Frederikssund, der muligvis er forurenede med de giftige PFAS stoffer. Én af disse lokationer er Ådalens Børnehus.

Ådalen Børnehus er beliggende på en gammel fyldeplads, derfor er matriklen på regionens liste over muligt forurenede grunde. Kommunen har i sin tid fyldt 0,3-0,6 meter uforurenet jord ovenpå den formodede forurenede.

Om forureningen har spredt sig, kan man ikke sige noget, om da jorden ikke er testet.

I udvalget Børn Familie og Forebyggelse har vi ansvaret for børnehusene, men vi kan IKKE teste jorden, da det skal besluttes i Plan og Teknik udvalget.

I marts bad vi om, at få sagen på i Børn, Familie og Forebyggelse, da vi er dybt bekymrede for vores børns sikkerhed. Et enig udvalg besluttede, at formandskabet skulle rette henvendelse til Plan og Teknik for at få testet forureningen i Ådalens Børnehus.

Vi udbad os også, at der blev lagt bund i sandkassen, så børnene ikke af den vej kan kommer i kontakt med jorden længere.

På udvalgsmødet i Plan og Teknik (3. Maj) besluttede udvalget, at de ikke ønsker at teste jorden, da det er regionens ansvar. De anbefaler i stedet et temamøde omkring PFAS for byrådet.

Region Hovedstaden har identificeret 5.000 muligt forurenede grunde og de har et årligt budget på 150 millioner kroner til opsporing, kortlægning, undersøge og oprensening af forurenede grunde. Der vil altså med overvejende sandsynlighed gå meget lang tid før vi får en afklaring, og herefter skal vi vente på, at en mulig forurening oprenses.

Administrationen i Frederikssund kommune anslår, at det koster os 60.000 kr at teste grunden.

Vi kan, forstå hvis nogle politikere har en bekymring for, at kommunen skal bekoste en udgift, der egentlig skal dækkes af regionen. MEN det er børn i Frederiksund kommune, og det er vores ansvar, at sørge for at børnehusene ikke er til skade for de børn der bruger det.

Hvis, vi skal vente på at regionen kommer på banen, kommer det sandsynligvis til at tage mange år, bare at få afklaret om der er en sundhedsrisiko for børn og medarbejdere.

Derfor vil vi begære sagen i byrådssalen, så et flertal i byrådet forhåbentligt vil være med til at sikre trykke rammer for vores børnehus.

Andre artikler fra denne uge