Minister fik overrakt 13.750 protest-underskrifter

Minister fik overrakt 13.750 protest-underskrifter

Modstanden mod betaling for brugen af den kommende bro over fjorden er massiv. Det blev demonstreret klart og tydeligt, da transportministeren fik overrakt en imponerende mængde underskrifter imod brugerbetaling.

Af Conny Probst og Palle Bruselius

FREDERIKSUND: Fredag formiddag fik transportminister Ole Birk Olesen (LA) besøg af Susanne Bartholin, Lars Brinch og Niels Jensen fra borger- og facebookgruppen ”Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro”.
Med sig havde de tre omkring 13.750 underskrifter – 3.000 flere end ved den forrige indsamling i 2012 – mod den planlagte brugerbetaling på den nye bro over Roskilde Fjord. I tilgift havde gruppen også beregninger på, hvor dyrt det kan blive for henholdsvis en mindre erhvervsvirksomhed og en familie at køre over broen.
– Vi håber, at transportministeren vil indse, at det er galimatias, at der skal være brugerbetaling på en broforbindelse, der er blevet syltet gennem en årrække – og som vil være konkurrenceforvridende for erhvervsdrivende i Hornsherred, fortalte ”gruppeleder” Susanne Bartholin til TV 2 Lorry forud for mødet.

17.000 kroner
Taksterne for at krydse den 10 kilometer lange 4-sporede motortrafikvej er ikke endeligt fastlagt. I anlægsloven opererer man med 14 kroner for personbiler og 41 kroner for lastbiler og busser.
Det kan derfor komme til at koste en børnefamilie mange tusinde kroner årligt at benytte den nye bro.
Det vil kræve en lovændring – en ny anlægslov for projektet – hvis broafgiften skal fjernes
Lars Brinch har regnet sig frem til, at det vil koste hans familie 17.000 kroner at benytte broen dagligt.
Hans håb forud for mødet var, at underskrifterne kunne så en spire hos transportminister Ole Birk Olesen. Så han ville indse, at brugerbetaling er en forkert beslutning – og at han ville tage forslaget til genforhandling i transportudvalget.
Gruppen fik afleveret de mange underskrifter og stillet en række spørgsmål.
Men de fik også at vide, at transportministeren ikke havde tænkt sig at gå videre med sagen.
Uagtet de mange underskrifter og de gennemarbejdede beregninger og argumenter fik borgergruppen ikke nemlig noget positivt med sig hjem. Der var kort og godt intet at hente hos ministeren.
Transportminister, Ole Birk Olesen bekræftede i et skriftligt svar til TV 2 Lorry senere fredag afvisningen. Han skrev i svaret:
”Det er vigtigt at huske på, at statskassen biddrager med ca. en tredjedel af finansieringen, og at brugerbetalingen på broforbindelsen baserer sig på en aftale med Frederikssund Kommune og er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget med anlægsloven i 2014”.
– Vi opgiver ikke, vi kæmper videre. Kampen er ikke slut, sagde Lars Brinch til TV 2 Lorry.
– Jeg må have fat i kommunalbestyrelsen, hvor de fleste i valgperioden sagde nej til brugerbetaling på broen. Jeg må gå tilbage og se, om det er passer, tilføjede han i samme udtalelse.
Borgergruppen vil nu rette skytset mod kommunalbestyrelsen, hvor flertallet under kommunalvalgkampen sagde nej til brugerbetaling på broen.

Vedtaget i 2012
I 2012 fik 10.622 underskrifter ikke det daværende byråd til at ryste på hånden, da man den 16. maj sagde god for et brev til transportminister Henrik Dam Kristensen (S).
Brevet banede vej for en ny højbro – med tilhørende brugerbetaling for trafikanterne.
I debatten op til afstemningen – hvor Kenneth Jensen (S), som den eneste af de 23 byrådsmedlemmer stemte blankt – gav flere politikere udtryk for, at det var udsigten til ellers først at få løst de trafikale problemer på Kronprins Frederiks Bro g J. F. Willumsens Vej i 2027, der fik dem til at stemme for.
Oprindeligt havde byrådet peget på en statsfinansieret tunnel

Med og uden betaling
Mange oplever dagligt at sidde fast i trafikpropper på og ved den eksisterende Kronprins Frederiks Bro, hvor det er gratis at køre over.
For Fjordforbindelsen Frederikssund blev anlægsloven vedtaget i december 2014 og der blev afsat 659,5 millioner kroner. på finansloven. Projektet er budgetteret til cirka 2 milliarder kroner, og differencen skal finansieres af brugerne af den kommende bro.
Fjordforbindelsen bliver en knap 10 km lang firesporet motortrafikvej. Den cirka 1,4 kilometer lange højbro, der kommer til at gå mellem Marbæk syd for Frederikssund og til Tørslev Hage, blev påbegyndt i marts 2017 og afsluttes i 2019.
Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvad taksterne for brugen af broen bliver, men i selve anlægsloven skitseres en betaling på 14 kroner for personbiler og 41 kroner for lastbiler og busser.
Initiativtagerne til facebookgruppen har ikke tænkt sig at opgive kampen. Nu vil de i stedet rette deres opmærksomhed mod byrådet.

Andre artikler fra denne uge