Mindeord


Der er mennesker, der gennem livet betyder noget for en. Karen Nielsen er for mig en af dem. Første gang, jeg så Karen, spillede hun i det lokale Kyndbyorkester til juletræsfest på Venslev kro. Jeg kan stadig se det for mig. Karen gjorde indtryk, hvor hun var – med glæde, interesse og engagement.

Siden som lærerinde i Skibby skole i engelsk, sang og Idræt, hvor Karen var en af de bedste lærere, jeg har haft. Hun brændte igennem og har evnet at finde nyt og spændende i sine fag. I Karens kor blandt andet med julearrangement i Købmandsbutikken i Venslev, der var en hyggelig lokal begivenhed.

Karen spillede golf og hun var dygtig. Vandt Veteranmesterskab i 2003, og var som banekontrollør en positiv frivillig repræsentant for Frederikssund golfklub.

Karen og Jubelkoret har betydet meget for lokalsamfundet. Jeg har personligt haft den glæde, at Jubelkoret stillede op til Frederikssund Kommunes 200 års Købstadsjubilæum i 2009 og glædede os ved morgenbordet i Bymidten med et udvalg af deres flotte repertoire.

I forbindelsen med tilblivelsen af Pontoppidanruten blev der straks sagt ja, til at synge til skiltet ved Mindestenen på Kalvøen, hvor Henrik Pontoppidan skrev digtet ”Sønderjylland” med melodi af Chr. Geisler i forbindelse med Sønderjyllands hjemkomst til Danmark i 1920. Som nu kan høres på en QR kode, takket være Karen og Jubelkorets engagement for en lokal begivenhed med stor betydning for lokalområdet og Frederikssund kommune.

Æret være Karens minde

Hanne Kyvsgaard, Skibby

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »