Malik udløste forhøjet kriseberedskab

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Natten mellem torsdag og fredag opjusterede DMI deres varsel om forhøjet vandstand i Isefjorden og Roskilde Fjord søndag til mellem 149 og 207 centimeter henholdsvis nord og syd for Kronprins Frederiks Bro. 

Derfor besluttede kommunens krisestab at øge beredskabet til højeste niveau og iværksætte en række yderligere tiltag til at forebygge oversvømmelser i de udsatte områder.

Der blev udlagt watertubes flere steder langs fjorden og kørt sandsække ud for at blive klar til storm og høj vandstand søndag. Alle depoter med sandsække var klar fredag aften – og nogle steder også tæt på tømt igen.

Lørdag eftermiddag evakuerede kommunen omkring 20 borgere, der er omfattet af kommunens døgnpleje. Man frygtede, at eventuelle oversvømmelser kunne betyde, at døgnplejen ville få udfordringer med at nå frem til borgerne.

Natten mellem lørdag og søndag opfordrede Nordsjællands Politi beboerne i Kulhuse, Skyllebakke Havn, Over Dråby Strand og Tørslev Hage til at være parate til at forlade deres hjem, da der var risiko for oversvømmelser fra søndag formiddag.

Ikke så højt som forventet
I både Kulhuse, Over Dråby Strand, Smedeengen i Jægerspris, Hyllingeriis, Dalby Huse, Tørslev Hage samt Skyllebakke Havn nåede vandet at slikke op ad og kommet ind i de mest udsatte huse. 

Et par steder måtte man forstærke diger ved hjælp af beredskabet. Mange borgere havde gjort sig store anstrengelser for at sikre deres huse, og beredskabet uddelte mere end 12.000 fyldte sandsække og mange tusinde tomme sandsække i depoter rundt omkring i kommunen.

Vandstanden blev dog aldrig så høj som prognoserne fra DMI på et tidspunkt forudså. Den højeste vandstand blev målt nord for Kronprins Frederiks Bro ved målestationen på Kignæs Havn, der søndag formiddag viste en vandstand på 166 cm over daglig vande. I Isefjord toppede vandstanden på 158 cm.

Frederikssund Kommune har haft flere hold af informatører udsendt til de berørte områder. De uddelte blandt andet information om muligheden for evakuering og for at kontakte kommunens callcenter. 

Tak til beredskabet
– Når et stormvejr med forhøjet vandstand rammer, så kræver det en kraftanstrengelse af borgerne, frivillige, beredskabet og hos kommunen herunder blandt andet døgnplejen, Vej og Park m. fl. Jeg vil gerne på Krisestabens vegne sige en stor tak til alle involverede, som har knoklet dag og nat gennem hele weekenden. Herunder også tak til Røde Kors og Forsvarets Ejendomstjeneste, som stillede Jægersprislejren til rådighed og hjalp med det praktiske, da vi fra kommunen efterspurgte overnatningsmuligheder for de borgere, der evetuelt måtte forlade deres hjem, fortæller borgmester Tina Tving Stauning (A).

– Når vi er helt på den anden side, så bliver der selvfølgelig evalueret på hele indsatsen fra både kommune og beredskaberne. Så vi sikrer, at beredskabsplaner mv. bliver opdateret med den nyeste viden, fastslår borgmesteren.

Søndag aften gik beredskabe i gang med at tømme de watertubes der havde ligget langs J.F. Willumsensvej og Kronprins Frederiks Bro. Det betød, at broen var åben for trafik igen fra klokken fem mandag morgen. 

Mandag morgen åbnede Kignæshallen, der havde været sikret imod oversvømmelse ved, at beredskabet havde udlagt en watertube hele vejen rundt om hallen.

Alle fotos: Steen Westh

Ved Kignæs Havn
Ved Kignæs Havn
De forberedende øvelser med at holde vandet væk, når man bor tæt på vandet ved Kignæs Havn.
De forberedende øvelser med at holde vandet væk, når man bor tæt på vandet ved Kignæs Havn.
Diget ved Bredvig Selsø kunne ikke stå for vandmasserne
Diget ved Bredvig Selsø kunne ikke stå for vandmasserne
Ved Hyllingeriis var man godt forberedt
Ved Hyllingeriis var man godt forberedt
Der var flere forbipasserende, der skulle se hvordan det så ud ved Selsø Møllekrog.
Der var flere forbipasserende, der skulle se hvordan det så ud ved Selsø Møllekrog.
Der var flere forbipasserende, der skulle se hvordan det så ud ved Selsø Møllekrog.
Der var flere forbipasserende, der skulle se hvordan det så ud ved Selsø Møllekrog.
Vandet steg betydeligt i Kignæs Havn.
Vandet steg betydeligt i Kignæs Havn.
Skuldelev Havn
Skuldelev Havn
Nu også (Sø)heste ved Skuldelev Strandvej
Nu også (Sø)heste ved Skuldelev Strandvej
Share.

About Author