En ny begyndelse for Selsø Slot

0

27. januar mødtes den nye bestyrelse for Den Plessenske Selsø Fond, som dagligt driver Herregårdsmuseet Selsø Slot. De indledende ord fra formanden var: ”Velkommen til en ny begyndelse”.

SELSØ: Selsø Slot er for mange kendt som en smuk og gammel, men også faldefærdig herregård, hvis seneste beboer døde i 1829. 

Frem til 1972 stod museet mere eller mindre tomt, og flere lokale vil kunne fortælle historier om fasanopdræt og lignende, som fandt sted på den forladte Herregård. 

I 1972 forpagtede ægteparret Bernhard Linder og Grethe Gunnar Nielsen stedet, og med hjælp fra lokale, frivillige kræfter fandt de tilbage til herregårdens oprindelige udtryk, tapeter og historier. Med det bød de velkommen til Herregårdsmuseet Selsø Slot i 1973. 

I 1995 overdrog Marina von Plessen af Scheel Selsø Slot til Den Plessenske Selsø Fond, som i dag driver museet som selvejende institution på baggrund af billetindtægter og tilskud fra Frederikssund Kommune. 

En ny begyndelse 2022
Den nye begyndelse, bestyrelsen tager fat på, kan meget vel trække tråde tilbage til den udvikling, der skete i 1970’erne. 

Museet rækker endnu en gang ud og ønsker at involvere lokale i brugen og udviklingen af stedet. 

For formand Lars Vedsmand afspejles det ønske i bestyrelsens sammensætning, hvor Skibby Aktive blandt andre har fået en plads og hvor Visitfjordlandet, Holbæk Museumsforening og Nationalpark Skjoldungernes Land er repræsenteret som henholdsvis suppleanter og kommitterede medlemmer. 

– Vi er mange om bordet, udtaler Lars Vedsmand, og det er det, som gør os stærke. 

– Herregårdsmuseet Selsø Slot skal åbne sig mod omverdenen, og når museet har 50 års jubilæum næste år, håber jeg, at vi allerede vil kunne se, hvor meget et stærkt samarbejde kan få det unikke stykke historie til at skinne.  

Bestyrelsen for Den Plessenske Selsø Fond består af:

Lars Vedsmand, formand.
Iben Jagd, næstformand.
Alexa von Malsen-Plessen.
Merete Mortensen, repræsentant Selsø Slots Venner..
Peter Kjeldsen, repræsentant Selsø Slots Venner.
Kenneth Jensen, repræsentant Frederikssund Kommune.
Søren Find Andersen, repræsentant Skibby Aktive.

Suppleanter:
Elisabeth Ahlefeldt, repræsentant for Holbæk Museumsforening
Thomas Mahler, repræsentant for Visitfjordlandet  

Kommitterede medlemmer:
John Larsen, repræsentant for de timeansatte.
Bente Ahlefeldt, dedikeret frivillig og tidligere bestyrelsesmedlem.
Sofie Myschetzky, repræsentant for Nationalpark Skjoldungernes Land.  

Share.

About Author