Lokalhistorisk bog om Tørslev

0

JÆGERSPRIS: Nu udgiver Historisk Forening i Jægerspris endnu en bog i serien ”Landsbyerne i Horns Herred”, og denne gang handler det om Tørslev.

Bogen er resultatet af mere end to års arbejde, og baseret på mundtlige og skriftlige beretninger fra nuværende og tidligere beboere, og der er forsket i materiale fra både lokalarkiver og landsarkiver, fortæller foreninens formand Annemette Aarøe

– Området hørte oprindeligt til Jægerspris Gods og har bestået af en række fæstegårde og fæstere med erhverv inden for fiskeri og forskellige håndværk. Som sådan var landsbyen et lille samfund og næsten selvforsynende.

Et færgested

I bogen hører vi man om Oldtiden og om mange arkæologiske fund.

– Beliggenheden var tæt på Roskilde Fjord, og vi støder meget tidligt på stednavnet Tørslev Hage, hvor der ganske sikkert har været et færgested med forbindelse til den østlige side af fjorden.

Tørslevområdet har i nyere tid ændret karakter. I 1960’erne førte store sommerhusudstykninger til en mere åben forbindelse ud til fjorden, og nu har Kronprinsesse Marys Bro og motortrafikvejen skabt et helt andet og nutidigt miljø på godt og ondt.

– Der er historier om ejendomme og mennesker helt op til vor tid.

– I 1600-tallet kunne tælles 16 gårde inde i bymidten. Flere af gårdene findes endnu, men mange har også fundet en ny plads ude på marken, beretter formanden.

Læseren møder mange familiehistorier og personer, som har sat deres præg på by og omgivelser. Der har været mange ildsjæle, både ved landbruget og ved de mange håndværkere gennem tiderne.

Livet på landet

Læserne kan glæde sig til et stykke lokalhistorie, men også samtidshistorie med levende fortællinger om livet på landet før og nu.

Bogen er rigt illustreret med både gamle og nutidige billeder.

Der er skildringer med dramatisk indhold og ulykkelige hændelser.

Der indgår fortællinger med og af personer, der som ”finnebørn” kom til Danmark under 2. verdenskrig og som bosatte sig og fik en tilværelse i Tørslev.

Der er fortælling om personer, som satte deres aftryk ikke alene på det lokale, men også havde et format og en rolle udadtil i samfundet.

– Der er en interessant fortælling om byens store håndværksvirksomhed. Et gårdejerpar har fortalt en lang historie om deres egen slægtsgård, men har også medvirket med fortælling om alt det gamle i Tørslev, siger Annemette Aarøe.

Etableringen af sommerhusudstykningen i 1960’-
erne er belyst med nogle indslag fra de to grundejerforeninger, og der har været plads til fortælling om tilblivelsen af det nye vejanlæg.

Bogen bliver udgivet med en sammenkomst den 4. december på Færgelundens Motel & Kursuscenter. Her er inviteret foreningens medlemmer samt de personer, som har medvirket med fortælling eller har bidraget med billeder.

Bogen kan købes i brugsforeningerne i Jægerspris, Dalby og Kulhuse samt i Rejsestalden i Jægerspris.

Jægerspris

Share.

About Author

Avatar photo