Folkeskolen i fokus på topmøde

Folkeskolen i fokus på topmøde
Gruppedrøftelser på skoletopmødet. Foto: Frederikssund Kommune.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: ”Sammen om skolen” er et nationalt initiativ, der skal samle elever, forældre, skoleledere, politikere med flere om kvalitetsudvikling af folkeskolen.

Og det er en udløber af dette nationale projekt, der lokalt blev sat i gang i Frederikssund Kommune på skoletopmødet nsdag den 16. november i Skuldelevhallen.

Det var formanden for Skole, klub og SFO, Anna Poulsen (F), der bød velkommen til mødet. Her understregede hun, at arbejdet med at udvikle folkeskolen først og fremmest handler om elevernes læring, trivsel og dannelse.

I løbet af skoletopmødet fik eleverne da også ordet sammen med lærere, skoleledere, politikere, skolebestyrelser og diverse samarbejdspartnere.

Gennem gruppedrøftelser blev der formuleret ideer og forslag til udvikling af folkeskolen, og deltagerne kunne også stille spørgsmål til den afsluttende paneldebat.

Panel-bud

Paneldebatten kom vidt omkring med emner som den gode skoledag, elevernes indflydelse, et godt arbejdsmiljø, samarbejde og trivsel og læring.

Til sidst fik panelet lov at give et bud på én ting, de ville ændre i folkeskolen i dag, hvis de kunne. Her foreslog paneldeltagerne blandt andet:

Ressourcer både tidsmæssigt og økonomisk.

Inddragelse og indflydelse til eleverne og medarbejderne.

Mod til at turde gøre ting på nye måder.

Helhedstænkning og dialog.

Fokus på trivsel.

Skabe attraktive arbejdspladser.

Lytte mere til eleverne.

Frisættelse af folkeskolen

Byrådet i Frederikssund Kommune har søgt regeringen om frisættelse på skoleområdet gennem en såkaldt velfærdsaftale.

En frisættelse vil betyde mindre bureaukrati og færre regler og dermed større frihed til både, hvordan man lokalt på den enkelte skole og på tværs af folkeskolerne i Frederikssund Kommune kan skabe en endnu bedre hverdag for alle elever.

Hvordan ”Sammen om skolen” konkret vil udfolde sig i de kommende år i Frederikssund Kommune afhænger ifølge direktør Julie Becher i høj grad af, hvorvidt Frederikssund Kommunes ansøgning om frisættelse på skoleområdet bliver imødekommet af staten.

Frederikssund Kommune

Andre artikler fra denne uge