Lokale beskyttelsesrum i Frederikssund Kommune

Lokale beskyttelsesrum i Frederikssund Kommune

Af Tina Tving Stauning
Borgmester
Frederikssund

 Det er voldsomt at følge krigen i Ukraine, og vi er mange, som også har spekuleret på, om og hvordan krigen kan udvikle sig. Jeg har allerede først i marts fået igangsat en afdækning og kortlægning af de lokale sikrings- og beskyttelsesrum. 

Nu er opgørelsen kommet. En opgørelse som viser, at der alt i alt er 13.980 pladser, fordelt over hele Frederikssund kommune. 38 steder i kommunens egne ejendomme og godt 70 andre steder hos borgere og virksomheder. 13.980 pladser, som helt sikkert trænger til både et eftersyn og en opgradering, men som vi nu kender omfanget af.

Situationen ude i verden er ganske alvorlig, og samtidig føler jeg mig tryg her i Frederikssund Kommune.

Alligevel er kortlægning af sikrings- og beskyttelsesrum lavet, så enhver – via kommunens hjemmeside – kan se omfanget og finde placeringen af kommunens sikringsrum i egne bygninger. 

Oversigten findes på kommunens digitale kort Web-kort Frederikssund. Via linket https://webkort.frederikssund.dk kan man i menuen i venstre side klikke på ”Plan” og herefter på ”Sikringsrum” og se stederne. 

Hvis det helt mod forventning skulle blive aktuelt at aktivere disse samt andre private beskyttelses- og sikringsrum, vil borgerne i Frederikssund Kommune via Beredskabsstyrelsen få nærmere besked. 

Heldigvis har vi i Frederikssund kommune et godt, tæt og solidt samarbejde med de forskellige beredskaber, politiet og kommunen.

Hver eneste dag arbejder kommunens medarbejdere på at følge situationen omkring krigen, lovgivningen og forholdene omkring de ukrainske flygtninge for at sikre, at de få al den hjælp og vejledning, der skal til. 

Det skal også sikres, at børn kan komme i skole og de voksne komme i arbejde. Der er masser af opgaver både for kommunen, Kommunernes Landsforening, staten, alle de frivillige samt erhvervslivet. 

Hver dag rykker situationen sig, men vi arbejder for at skabe muligheder og tryghed – både for alle tilkommende ukrainere og for kommunens egne borgere.

Andre artikler fra denne uge