Lokalarkiver holder fællesudstilling

Lokalarkiver holder fællesudstilling
Foto: Frihedsmuseet

Egedal Arkiver og Museum og Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver er gået sammen om at mindes begivenhederne i oktober 1943.

HORNSHERRED: Ved 2. verdenskrigs udbrud boede der 7 – 8.000 jøder i Danmark.

Fra 1940 til anden halvdel af 1943 lykkedes det at undgå arrestation og deportation af de danske jøder. Den 29. august 1943 brød samarbejdspolitikken mellem den danske regering og besættelsesmagten sammen, og regeringen gik af.

Bruddet betød, at de danske jøder nu risikerede at møde den samme skæbne som jøderne fra de andre besatte lande og fra Tyskland.

Den tyske aktion mod de danske jøder blev iværksat natten mellem den 1. og den 2. oktober.

I løbet af oktober og november 1943 lykkedes det at bringe cirka 95 procent af de danske jøder over Øresund og i sikkerhed i Sverige.

Knap 500 nåede ikke at flygte. De blev pågrebet og sendt til kz-lejren Theresienstadt, hvor 53 af dem omkom.

I skjul

Det var civile danskere, der organiserede transporterne over Øresund, men der var flere årsager til redningsaktionens succes:

Sverige viste velvilje og tog imod de danske flygtninge, hovedparten af civilbefolkningen tog afstand fra jødeforfølgelserne, og endelig mente ledelsen af den tyske besættelsesmagt i Danmark, at der var flere fordele ved at forsøge at opretholde et godt samarbejde med danskerne.

Blandt andet havde Tyskland hårdt brug for danskproducerede fødevarer.

Ledende danske politikere blev i forvejen advaret om aktionen, og derefter spredtes rygterne, både i jødiske organisationer og i modstandsbevægelsen.

Danske jøder forlod deres hjem og kom i skjul, mens de ventede på sejlads over Øresund.

Et nyt samarbejde

Lars Becker-Larsen, som er bosat i Egedal Kommune, har taget initiativet til dette første samarbejde mellem Egedal Arkiver og Museum og Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver.

Anne Jeppesen, som er frivillig medarbejder på Frederikssund Arkiv, har i mange år samlet materiale om de unge jødiske flygtninge, som kom til området omkring Frederikssund gennem de to jødiske organisationer ”Hechaluz” og ”Jugend Aliyah”.

Begge organisationer havde som formål at hjælpe jøder til en landbrugsuddannelse, som kunne bruges ved bosættelse i Palæstina.

Op igennem 1930’erne kom omkring 1.400 af disse ulønnede landvæsenselever og omkring 300 store børn mellem 13 og 16 år til Danmark som et skridt på vejen mod en fremtid i Palæstina.

En stor del af dem kom videre efter et år eller to, men ved den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 var omkring 400 stadig i Danmark.

Anne Jeppesens materiale er ret omfattende, men der mangler desværre en tilsvarende dokumentation for de jødiske flygtninge i Egedal Arkivernes område.

Plakatudstillingen handler om blandt andre Rosalie Elsass fra Frederikssund, der som 78-årig tog flugten til Sverige og Margot Nilsson fra Ølstykke, der flygtede til Danmark fra Tyskland i 1938 og måtte indgå to proformaægteskaber for at blive i landet.

Der fortælles også historier om nogle af de jødiske landvæsenselever fra først og fremmest Tyskland, der i slutningen af 1930´erne kom til gårde på egnen og arbejdede der, indtil de måtte tage flugten videre til Sverige.

Hugo og Else Singer boede hos familien Vanghøj på ”Gaskær” ved Jørlunde, og Werner og Renate Yael Braun måtte pludseligt forlade markarbejdet i Svestrup for at tage flugten på cykel gennem Frederikssund til Jægerspris.

Andre artikler fra denne uge