Det var svært – men vi kom i mål

Det var svært – men vi kom i mål

Læserbrev

Af Poul Erik Skov Christensen

Gruppeformand for Den Socialdemokratisk Byrådsgruppe

Som borgmester lykkes det igen Tina Tving Stauning at samle alle politiske partier i byrådet omkring dette år budgetaftale.

For os som socialdemokrater, har det været af afgørende betydning, at vi har kunnet indgå en budgetaftale, uden at vi skal ændre i de politiske bestemte serviceniveauer.

Det betyder, at vi i årene 2024-2027 samlet set yderligere har tilført de centrale velfærdområder 298 millioner, altså en fremskrivning af yderligere udgifter pga.. demografi og lign.

Det har for os været afgørende at det ikke f.eks. var grundlæggende forringelser i ældreplejen, der billedlig talt, skulle få budgettet til at nå sammen.

Herudover har vi bevilget yderligere midler til børn/unge, de specialiserede områder, styrket indsats for psykisk sårbare unge og deres forældre gennem tilbuddet ”Sammen om sporet”.

Og vi har heller ikke glemt at sætte midler af til en forsat styrkelse af ”Den Grønne Omstilling” og Naturhandleplanen.

Byens hus i Skibby har i flere år lokalt været på ønskelisten over nye initiativer.

Byrådet besluttede i år, at det ikke er realistisk at forestille sig etableringen af Byens Hus i Skibby indenfor en overskuelig tidsramme, hvis man skal realisere de intentioner, der er i det oprindelige projekt.

Derfor traf vi i stedet beslutning om, at vi vil i gang med at investerer i Skibbys idrætsfaciliteter og fællesskaber, både på Nyvej og omkring Skibbyhallen i de kommende budgetår, hvor kommunal medfinansiering, vil gøre det muligt at søge supplerende midler fra fonde.

Vi vil naturligvis også en fortsat færgefart ved Kulhuse, men hvordan, det skal vi bruge det næste halve år til at udvikle en fremtidssikret model for. Lige så vigtig har det for os været at Park Teatret og Dalby Skole fortsætter.

Nu har jeg set, at flere har været ude at kritiserer at de sidste tre elementer var en del af besparelsesmulighederne i administrationens oplæg.

Hertil er blot at sige, at der var politisk flertal for at sende det samlede materiale ud til borgerne, intet skulle holdes skjult.

Og socialdemokraternes positioner omkring små skoler, Kulhuse og Park Teatret, kan næsten læses ordret i vores arbejdsprogram for denne valgperiode.

Så det lykkes os at lave et budget indenfor de givne rammer, uden skattestigninger.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »