Lejre Kommune vil bytte græs til blomstrende enge

0

LEJRE KOMMUNE: Lejre Kommune har et ønske om at øge biodiversiteten på kommunens mange grønne arealer, herunder også vej- og grøftekanter, hvor der lige nu især vokser græs. 

Hvis man vil have øget biodiversitet, skal græsset dog begrænses i sin vækst, så det ikke kvæler blomstrende urter. Den almindelige praksis er at slå græsset og lade det ligge, da der er udgifter forbundet med at samle det ind. 

Men når græsset nedbrydes, frigives der samtidig en masse næringsstoffer, som netop får græs til at stortrives. Hvorimod en rig og varieret plantevækst kræver en mere næringsfattig jord. 

For at give de bedste levebetingelser for en blomstrende biodiversitet er det derfor afgørende, at græsset ikke blot slås, men også fjernes helt fra arealerne, så andre arter kan skyde frem.

Greater Bio
I Lejre Kommune ønsker man at høste biomassen fra græsset og give grobund for en blomstrende biodiversitet. 

Derfor er man indgået som partner i en case om græs i projektet Greater Bio.

Projektet vil teste nye måder at høste græs fra grøftekanter og grøde ved vandløb i forhold til økonomi, og vurdere, hvor de høstede biomasser efterfølgende kan gøre gavn. 

Første aktivitet omhandler design af casen, såsom hvordan indsamling kan foregå i praksis, hvilket udstyr det kræver, eller hvilke aftaler der skal indgås.

Deltag i debatten
Share.

About Author