Landzonetilladelse til landingsbane

0

SKIBBY: Administrationen har givet tilladelse til en landingsbane på ejendommen Blakke Møllevej 13.

Tilladelsen er givet under forudsætnung af, at der maksimalt er 100 operationer/år, og at der føres logbog over starter og landinger.

Man har vurderet, at landingsbanen ikke vil forringe oplevelsen af landskabet, da den består at en stribe græs og en vindpose.

Landingsbanen ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et beskyttet og sammenhængende landskab. Der er i afgørelsen lagt vægt på, at landingsbanen kun er til privat brug for at mindske støjgener til naboerne.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Skibby

Share.

About Author

Avatar photo