Konfliktsky borgmester

Konfliktsky borgmester

Af Ole Peltola
Muslingevej 7, Jægerspris

På byrådsmødet d. 29/3 stillede jeg følgende spørgsmål til borgmesteren:

“Jeg har 2 spørgsmål om begrebet partshøring.

Alt for mange borgere oplever desværre, at en partshøring i deres sag sniges eller presses igen-nem via f.eks. en pludselig telefonopringning, som man er fuldstændig uforberedt på.

Borgeren får ikke tid til at tænke sig om eller konferere med sit bagland.

Borgeren bliver heller ikke i telefonsamtalen vejledt i, hvilke konsekvenser et svar kan have.

Og alt for mange føler sig efterfølgende manipuleret med, når de opdager, hvad kommunen mener, at borgeren har svaret.

Jeg tænker, at du som borgmester er enig i, at en partshøring er en foranstaltning, hvor en medarbejder også skal indhente borgerens velgennemtænkte synspunkter.

Jeg tænker, at du som borgmester er enig i, at begge parter skal kunne genkende samtalens indhold i det, som medarbejderen har journaliseret.

Borgere tror, at sagsbehandlere via en overrumplende telefonsamtale netop forsøger at presse et samtykke igennem, fordi kommunen ikke har kunnet skaffe behørig dokumentation fra kompetente fagfolk med den nødvendige autorisation.

Og her kommer så mine 2 spørgsmål:

Er du som borgmester enig i, at et samtykke indhentet via overrumpling, manipulation eller pres fra en medarbejder ikke bør være gældende? Ja eller nej?

Er du som borgmester parat til at sikre borgernes retssikkerhed – enten via et påbud til medarbejder-ne om skriftlig partshøring eller via krav om optagelse og arkivering af udgående telefonsamtaler vedr. samtykke? Ja eller nej?”

Borgmesterens svar var følgende:

Til det første spørgsmål: “Nærmest ja” (citat).

Til det andet spørgsmål var borgmesterens svar klart mere vævende – der kom bestemt ikke et run-gende ja.

Min konklusion er følgende:

Borgmesterens tro på det bedste i enhver medarbejder overstråler på alle måder den kritik, som i øjeblikket hagler ned over dele af forvaltningen.

Tilsyn og kontrol bliver ikke sat ind. Der er tale om konfliktskyhed fra borgmesterens side, som koster borgeres retssikkerhed.

Især går det ud over de borgere, som har bedt om hjælp og/eller støtte.

Jeg vil opfordre alle – som har oplevet at blive overrumplet, manipuleret eller presset til et samtykke af en kommunal medarbejder i forbindelse med en telefonopringning – til at beskrive hændelsen og sende den til: borgmester@frederikssund.dk.

Der er kun én vej: Maksimalt pres på borgmesteren.

Andre artikler fra denne uge