Kommunens vinterberedskab

Kommunens vinterberedskab

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Når det sner, er der cirka 250 kilometer veje i Frederikssund Kommune, som skal holdes farbare døgnet rundt. De kaldes klasse 1-vejene. 

Herudover er der cirka 150 kilometer klasse 2 og 3 veje, hvor der bliver glatførebekæmpet, hvis særlige forhold gør det påkrævet.

På kommunens side om vinterberedskab kan man se, hvilken prioritet de forskellige veje har.

Torve og pladser
Snerydning og glatførebekæmpelse foretages endvidere af kommunen ud for alle kommunalt ejede ejendomme. 

Samtidig sørger kommunen for snerydning af offentlige torve og pladser, ved busstoppesteder og af fodgængerfelter, oversigtshjørner mm.

Forpligtelser
Grundejere har ansvaret for at holde fortovet ved lige/ ryddeligt om vinteren. Pligten omfatter rydning for sne og glatførebekæmpelse.

Snerydning skal ske snarest muligt efter snefald.

Glatførebekæmpelse kan ske ved spredning af grus, sand eller eventuelt saltholdigt grus. 

Grundejeren har det juridiske ansvar for den samlede vintervedligeholdelse på de fortove og stier, der støder op til grunden.

Grundejeren kan blive erstatningspligtig for uheld som følge af manglende eller mangelfuld vintervedligeholdelse. Husk at have forsikringen i orden.

Andre artikler fra denne uge