Kom nu, Tina

Kom nu, Tina

Læserbrev

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand DF

Da byrådet meget overordnet 4/marts modtog en mail fra borgmesteren foranlediget af en henvendelse fra en byrådskollega ang DSB`s projekt i Sydbyen, gav det anledning til nogle spørgsmål hos mig.

I mit tidligere debatindlæg beskrev jeg mine relevante spørgsmål til processen, som borgmesteren afviste at besvare – hele to gange.

I en mailkorrespondance kun stilet til mig efter mit indlæg på netavisen, skriver borgmesteren, at hun “intet vidste om projektet” før på mødet med DSB 1/marts!

Jeg søger derfor aktindsigt, da der er udtalelser, jeg undrer mig over.

I akterne findes mailkorrespondance mellem kommunen og DSB, der helt klart viser, at min antagelse ikke er helt forkert.

Ultimo2023 er DSB i kontakt med teknisk forvaltning op til flere gange.

Der er så tavst fra DSB, indtil de 9/februar ønsker møde med borgmester og kommunaldirektør om “et højteknologisk værksted i Frederikssund”. Mail er stilet til kommunaldirektøren, men borgmester er cc.

12/februar svarer kommunaldirektøren, at borgmester kan mødes med DSB vedr “et højteknologisk værksted i Frederikssund” sammen med den tekniske direktør 1/marts, med borgmester cc.

Så er det jeg igen spørger borgmesteren, hvordan hun så kan påstå, at hun ikke kendte til projektet før mødet 1/marts?

I stedet for ganske enkelt at svare på mine spørgsmål, bliver de fordrejet til, at jeg er i gang med “at bygge en historie op”.

Nu skal jeg have spurgt efter en dybdegående, seriøs orientering 28/februar. Hvor kom den fra?

Jeg undrede mig bare over, at byrådet ikke samlet fik en orientering 28/februar om, at DSB (efter flere møder med forvaltningen viser det sig senere) var vendt tilbage med ønske om et møde med bl.a. borgmester, og at hun ikke vidste mere før efter 1/marts.

De tilbagemeldinger der er kommet, kan slet ikke sammenholdes med de fakta, der findes i de omtalte mails.

Så hvad er det, der sker?

Hvorfor denne fordækthed?

Hvad er det, der ikke må siges?

Jeg forstår det ikke!

I min verden vokser spørgsmål, der ikke vil besvares til en undren og til endnu flere spørgsmål.

Borgmesteren føler jeg kommer med ‘problematiske anklager” med mine spørgsmål.

Så svar dog på dem, Tina!”

Andre artikler fra denne uge