Klummen af Knud Eskesen

0

Klummen er et fast indslag i Hornsherred Lokalavis, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Hornsherred. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Horrensherred i centrum.

Da krig kom til Kulhuse.

Der havde i årevis været problemer med gentagne oversvømmelser af Andekær bag Flemmings Fisk i Kulhuse. Kommunen påtog efter flere forhandlinger med de berørte grundejerforeninger at udføre nogle klimatilpasninger for at undgå disse oversvømmelser. Dette betød, at der samtidig var mulighed for renovering af området, hvor Kulhuses indkøbsmuligheder ligger.

Kulhuse har i 60erne til ca. 1990 haft adskillige butikker og indkøbs muligheder. Der var 5-6 købmænd, en lille Brugs, Bageri, brødudsalg, slagter, ismejeri, cafeteria, trælasthandel, damefrisør og isenkram. Tilbage har vi nu få helårsåbne forretninger; nemlig en Dagli’Brugs og en altmulig forretning (der kæmper for overlevelse) og en fiskeforretning og et lille røgeri i weekenderne.

Dertil kommer i sommerhalvåret to genbrugsforretninger, kroen og et pizzaria på havnen.

Det er jo desværre ikke en ukendt udvikling i små lokalsamfund. Butiksdød, lukning af skoler og mindre kommunal service og offentlig transport er gift for alle landets små lokalsamfund! Det betyder også, at der forsvinder samfundsmæssige vigtige funktioner som post og pakke indlevering og afhentning og desværre ofte også langt til medicin udlevering.

Tilbage til klimatilpasning og renoveringsprojektet for det gav de tilbageværende energiske erhvervsdrivende chancen for noget nyt. Man mente, at det ville være godt med et nyt navn til Hullet i Kulhuse! Man præsenterede i samarbejde med kommunen et nyt navn til Hullet, hvor Dagli’Brugsen, Fantastiske Fund, Flemmings Fisk og Erik og Lise har deres butikker.

Nu skulle Hullet hedde Torvet!

Så brød krigen ud! Borgmesteren, der skulle indvie det nyrenoverede område, blev buhet ud, da han kaldte Hullet for Torvet. ”Det hedder Hullet”, ”det hedder Hullet”, blev der råbt.

Et ny opsat skilt med henvisning til Torvet forsvandt sporløs, og det er aldrig blevet genopsat. Det tydede på krig.

Man må gøre sig klart at alle krige starter på følelser, men at der ofte ligger skjulte motiver bag. I den store verden er det så en kamp mod terror, eller er det kamp om adgang til naturressourcer?

Krigen i Kulhuse er også funderet på følelser. Men hvorfor er følelserne så stærke omkring Hullet? Kunne det ikke være lige meget?

Den ældre del af kulhus-borgerne kender kun området som Hullet, og det har været indkøb og samlingssted, siden østsiden af Kulhusvejen i 1960 blev blev udstykket til sommerhuse. Der kan derfor være en snert af, at det var så godt i gamle dage, og vi ønsker ikke at noget skal forandres. Det kan også være, at en ny erhvervsdrivende kom lidt for hurtig med nye ideer – altså skulle han ikke lige stikke fingeren i jorden.

Hvor om alting er, så blev krigen desværre kæmpet alene på navnet – enten Hullet eller Torvet. 

Tænk! hvis vi i stedet havde fået en kamp for at holde daglig indkøbene i Kulhuse.

Som tidligere nævnt har Kulhuse mistet rigtig mange muligheder for dagligvare indkøb. Kan man frygte, at vi mister den sidste mulighed, mens vi er i skyttegravene omkring navnet? Heldigvis er meldingen fra Dagli’Brugsen, at det går ok, men større omsætning i vinterhalvåret vil være kærkommen.

Nu er der våbenstilstand, og som i alle krige bruges denne tilstand til intense overvejelser. Hvordan kan Kulhuse Netværk (de erhvervsdrivende) inddrage kulhus-borgerne? Hvad ønsker kunderne, og hvad kan der tilbydes?

Vi fik et godt klimatilpasnings projekt, men ingen tænker på det klimaaftryk, vi sætter med de tusindvis af kilometer, der køres for at handle dagligvarer væk fra Kulhuse.

Kunne vi ikke i fællesskab se på, om køb af tilbudsvarer væk fra de små lokalsamfund nu også er så billige, når transportudgifter og tid indregnes.

Måske kunne Coop også være bedre til af vise, at de matcher på priser på dagligvarerne.

Måske skal de erhvervsdrivende som mente, at de ville have (økonomisk) gavn af et nyt navn, anerkende at der skal mere til for at fastholde og tiltrække kunder. Og vi må anerkende det store arbejde især Fantastiske Fund gør i sommerhalvåret med at skabe aktivitet omkring Hullet.

Kulhus borgerne bør også anerkende, at Dagli’Brugsen tilbyder en lokal service omkring pakkeafhentning og medicin, der sikkert ikke er megen økonomi i for Brugsen.

Alle Indkøbscentre, Butikstorve og Gågader i hele landet har tomme butikslokaler, men sådan er det ikke i vores indkøbscenter i Hullet i Kulhuse.

Kom selv hertil – se, oplev, få en gratis kop kaffe og foretag dine indkøb i Hullet.

Deltag i debatten
Share.

About Author