Klimaplan er sendt i høring

0

Nu får borgere, landsbyer og virksomheder i Lejre Kommune mulighed for at give deres
input til Lejre Kommunes nye klimaplan, ”Vores Sted – Vores Klimaplan”. Planen er i høring de næste otte uger. 

LEJRE KOMMUNE: Da Lejre Kommune blev en del af klimasamarbejdet DK2020, forpligtede kommunen sig samtidig til at udarbejde en klimaplan, der lever op til de ambitiøse krav i Parisaftalen. Den skal bane vejen for, at Lejre Kommune som geografisk område er CO2-neutral senest i 2050 og samtidig parat til at håndtere klimaforandringerne. 

– Jeg er glad for, at en enig kommunalbestyrelse har vedtaget at sende den foreløbige version af klimaplanen i høring, fortæller borgmester Carsten Rasmussen. 

– Det her er svært, det er vigtigt – og det haster.  Målet om at være CO2-neutral senest i 2050 kræver mange store og små forandringer, som alle sammen peger i den samme retning: udledningen af drivhusgasser skal bringes ned.

– Allerede i 2030 skal de bringes ned med 70 procent, – målt i forhold til 1990-niveauet – for at vi kan nå målet.  For os, der bor i Lejre Kommune, betyder det, at hver enkelt af os skal reducere vores klimaaftryk fra 7,8 ton pr. borger til bare 3 ton i løbet af de næste ti år.

Grøn transport
I budgetaftalen for 2021-23 har kommunalbestyrelsen allerede besluttet at udskifte den kommunale bilpark til elbiler. 

Klimaplanen beskriver desuden en række andre tiltag, som skal gøre det lettere for borgerne at vælge grønne transportløsninger og mindske transportbehovet. 

Det er eksempelvis projekter, hvor borgere får mulighed for at teste nye transportformer i landsbyerne – elbiler, delebiler, elcykler, hjemmearbejde mv. 

Samtidig skal kommunen arbejde for, at elnettet bliver klar til mange nye elbiler i private husstande, og at der opstilles ladestandere til elbiler strategiske steder i kommunen.  

 – Vi har netop besluttet, at vi skal have el- eller brintbusser i hele kommunen. Og vi skal i dialog med Movia og DSB, så borgerne kan få adgang til en mere attraktiv kollektiv transport, fortæller Carsten Rasmussen. 

Deltag i debatten
Share.

About Author