Handling bag Erhvervs – og Vækstpolitikken

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I november 2019 vedtog Byrådet en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Frederikssund Kommune. Sidan da har Vækstudvalget fået udarbejdet en handleplan, der skal udmønte politikkens målsætninger i konkrete handlinger. 

Udkastet til Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken har været i offentlig høring i juni 2020, og på mødet den 8. oktober kunne udvalget så lægge sidste hånd på handleplanen. 

Baseret på seks temaer
Handleplanen sætter retning for, hvordan Erhvervs- og Vækstpolitikken skal omsættes i praktisk handling, og er baseret på de temaer, som politikken indeholder:

Infrastruktur, digitalisering, iværksætteri, kvalificeret arbejdskraft, uddannelse og videnbroer samt tværgående samarbejder.

For hvert tema beskrives en række indsatser, der skal bidrage til at opfylde målsætningerne. Eksempelvis:

– Drøfte den endelige finansiering af 3. etape for færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen med Vejdirektoratet

– Undersøge muligheden for udrulning af 5G i kommunen i samarbejde med Energistyrelsen og telebranchen.

– Bidrage til events og aktiviteter, der understøtter koblingen mellem erhvervsorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

– Understøtte etablering af iværksætterarrangementer, hvor erhvervslivets mere etablerede virksomheder holder oplæg og videndeler.

– Understøtte at borgere på offentlig forsørgelse kommer i beskæftigelse eller uddannelse gennem offentlig-private samarbejder.

– Fremme nuværende og fremtidige lokale og tværkommunale samarbejder, der bidrager til netværk samt opnåelse af Region Hovedstaden og Greater Copenhagens målsætninger.

De konkrete indsatser i handleplanen skal løftes i samarbejde mellem Frederikssund Kommune, erhvervsorganisationerne og Campus Frederikssund.

Handleplanen skal revideres i 2025. Ved den årlige status og opfølgning har Byrådet mulighed for, på baggrund af aktuelle samfunds- og erhvervsvilkår, at prioritere indsatser, der tilgodeser størst mulighed for erhvervsfremme.

the-internet-4885743_1920
Deltag i debatten
Share.

About Author