Klagenævn: Dispensationen er i orden

0

JÆGERSPRIS: Den kommunale administration gav i november 2021 dispensation fra lokalplan nr. 76 – nyt område til boliger, sommerhuse og naturområder i Jægerspris – til udstykning af otte sommerhusgrunde fra ejendommen Meransletten 10-24,.

Administrationens afgørelse blev påklaget til Planklagenævnet, der nu har truffet afgørelse i sagen. En lokalforening, et vejlaug og en genbo har klaget over afgørelsen.

Planklagenævnet har givet administrationen medhold i dispensation til udstykning.

Planklagenævnet bemærker i afgørelsen, at der ikke sker en indskrænkning i de grønne arealer og fælles friarealer, samt at der ikke sker en ændring i husbyggefelternes størrelse og at byggeriet stadig opføres inden for de cirkulære byggefelter, som fremgår af lokalplanen.

Planklagenævnet finder, at kommunen har udført en tilstrækkelig undersøgelse og vurdering af påvirkninger i området.

Share.

About Author