Ny boligbebyggelse i Gerlev

0

GERLEV: Udvalget for Plan og teknik har igangsat en lokalplan for et boligområde ved Stenøvej, Hyldeholmvej og Esrogårdsvej i Gerlev.

Lokalplan 72A blev vedtaget af Jægerspris Kommune i 2004 for at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, offentlige institutioner og centerformål til lokal forsyning med dagligvarer.

Administrationen er blevet opmærksom på, at der er foretaget udstykninger og tilladelser til bebyggelse i et område udlagt til grønt offentligt område, hvilket er i strid med principperne i lokalplanen.

Derfor er der behov for at udarbejde en lokalplan, der sikrer overensstemmelse mellem planlægningen og virkeligheden i boligområdet.

Ved siden af lokalplan 72A ligger ejendommen Esrogårdsvej 1, hvor kommunen har udbudt et mindre areal, der påtænkes anvendt til helårsbeboelse i form af dobbelthuse, rækkehuse eller kædehuse i sammenlægning med naboejendom.

Den nye lokalplan skal derfor sikre overensstemmelse mellem delområdernes anvendelse og udstykningsforhold. Desuden har den nye lokalplan til formål at muliggøre ny boligbebyggelse på Esrogårdsvej 1-3.

Share.

About Author