Jublen vil ingen ende tage. Hos nogle, ihvertfald

Jublen vil ingen ende tage. Hos nogle, ihvertfald

Af Inge Messerschmidt
gruppeformand Dansk Folkeparti 

For nylig kunne vi læse om den store begejstring der udvises, når byggeriet af højhus ved Løgismose nu igangsættes. 

Et højhus på 14 etager og 41 meter.  Men nok også det mest malplacerede hus i Frederikssund og omegn, der ifølge avisen vil være det højeste hus i Nordsjælland indtil videre. 

En del af Dansk Folkeparti var modstander af dette byggeri, da sagen blev behandlet tilbage i 2015 – og det er vi fortsat. 

Både pga højde og placering midt mellem parcelhuse og byggeri i 3-4 etagers højde. Men også pga at det høje byggeri placeres så tæt på skorstene. 

Et næsten enigt byråd besluttede på byrådsmøde i april 2015 at vedtage lokalplanen og derved give tilsagn til, at højhuset kunne blive en realitet. 

Da byggeriet dengang var i offentlig høring, fremkom der adskillige kritiske høringsvar med spørgsmål bl.a. omkring de giftige røggasser, der kan fremkomme i dårligt vejr fra de høje skorstene. 

I lokalplanen kan man læse, hvilke tiltag der skal foretages for at imødekomme de helbredsmæssige udfordringer, der indimellem vil forekomme.

Citat fra lokalplanens tekst:
“I forbindelse med eventuelle nedslag af våde røggasser for eksempel i tåget vejr, kan det ikke afvises, at der vil kunne forekomme tilfælde, at personer, der opholder sig i bygningen i højden, for eksempel på altaner, vil kunne udsættes for koncentrationer, som ligger væsentligt over grænseværdien. 

I disse tilfælde vil beboerne kunne opleve gener i form af lugt og irritation af luftveje.

Generelt er placering af høje bygninger tæt på afkast problematiske, men generne kan minimeres ved den måde bygningen indrettes på, herunder placering af altaner.

For at minimere gener for beboerne i forbindelse med eventuelle nedslag af våde røggasser indeholder lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelsen ikke må opføres med åbne altaner mod det fri”.

Allerede med denne tekst burde alarmklokkerne have lydt hos andre end Dansk Folkeparti.

Men Frederikssund kommer på Danmarkskortet med det højeste byggeri i Nordsjælland. Og det er jo en sensation. Så vi jubler videre.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »