Jørgen C stopper som tovholder

Jørgen C stopper som tovholder

Fredag aften blev Rød Løber Jørgen C’s sidste arrangement, hvor han var med til planlægning og praktisk afvikling.

SKIBBY: Når Jørgen Christensen den 16. september afholder det sidste Lørdagsmarked i år i Bymidten, er det slut med at være tovholder på diverse arrangementer.

– Jeg håber virkelig, at jeg kan finde en afløser, der vil gå helhjertet ind i at videreføre mange af de gode traditioner og aktiviteter, der er blevet til de sidste 10 år, siger Jørgen Christensen, også kaldet Jørgen C.

– Jeg har en masse erfaring og kontakter samt værktøjer til planlægning, som jeg gerne vil give videre til min afløser. Men grundet

et svigtende helbred må jeg selv give op nu.

Mange gøremål

Det er arrangementer i Skibby, som Jørgen C opgiver i første omgang.

Hans virke som oldermand i Skuldelev Bylaug fortsætter et års tid endnu, hvilket skyldes den opbakning og nye kræfter, som har meldt sig på banen til at fortsætte bylaugets mange opgaver og arrangementer.

– På vores årlige generalforsamling i Bylauget var der fire unge mennesker, der stillede op til bestyrelsen. Det tegner godt for foreningens fremtid og skyldes i høj grad, at min afløser tog ansvar fra dag 1, for to år siden, da jeg udpegede hende som den næste oldermand, fortæller Jøren Christensen.

Om man i Skibby kan finde tilsvarende opbakning til at ville fortsætte diverse gode arrangementer, er et stort ønske, også fra Skibby Aktive, som står bag disse tiltag.

– Jeg vil så meget opfordre til, at man melder sig ind i Skibby Aktive og så overvejer, om man ikke kan finde lidt tid og overskud til at være med til at gøre en forskel, og tage del i en positiv udvikling af hele vores dejlige område, siger Jørgen Christensen.

Andre artikler fra denne uge