Jægerspris Idrætscenter skal være byens mødested

Jægerspris Idrætscenter skal være byens mødested
Fra venstre: Lennie Hansen, JIK Fodbold, Lars Brinch JTK Tennis, Tom Lysgaard (E), Lene Lyberg fra gymnastikken og Anders Dølling, Jægerspris Floorball.

En arbejdsgruppe står nu klar med et idékatalog til, hvordan fremtidens idrætsfaciliteter i Jægerspris kan forme sig.

 

Af Conny Probst

 

JÆGERSPRIS: Sidste år bevilgede Fritidsudvalget penge til en projektbeskrivelse af ”Jægerspris Idrætscenter”. Nu er idekataloget, der er udviklet på baggrund af brugerinterviews med byens idrætsforeninger, trykt.
– Vi har lidt taget skeen i egen hånd og samlet forskellige idrætsgrene. Det skal være et fælles område, ikke kun til idrætsudøvere og til skolen, men også til familierne og kulturlivet, fortæller Lars Brinch, JTK Tennis, der sammen med Lennie Hansen, JIK Fodbold, Tom Lysgaard (E), byrådsmedlem og medlem af Fritidsudvalget, Lene Lyberg fra gymnastikken og Anders Dølling, Jægerspris Floorbal, tog fat på projektet sidste forår.
I dag ligger idrætsfaciliteterne spredt på tre lokationer, hvoraf de to skolehaller – Møllegård- og Jægersprishallerne – ligger forholdsvis tæt på hinanden. Den tredje, Kignæshallen, ligger mere isoleret og har desuden lav loftshøjde. Det betyder blandt andet, at det er vanskeligt at dyrke springgymnastik, fortæller Lene Lyberg.
I idékataloget opgraderer man stien mellem de to haller, så området kan blive byens nye mødested. Stien skal være et aktivitetsbånd med forskellige udendørs faciliteter, så der kan udøves mange former for sport og leg samtidig. Den skal være belagt med en gummibelægning, som vil kunne benyttes som løbebane.
– Vi skal afgive en fem-mands bane. Men det er til at leve med, fortæller Lennie Hansen. Han håber på, at politikerne siger ja til scenarie 1, der også indeholder en kunstgræsbane.
– For os vil det gøre rigtig meget. Det vil give vores medlemmer den træningstid, de pt. Ikke kan få om vinteren. Vi er storforbruger af indendørstid. Det vil vi kunne lempe lidt på, hvis vi får kunstgræsbanen.
-Det er noget, vi har ønsker længe. Vi har virkelig arbejdet på at tilgodese så mange som muligt og har været meget visionære; der er både parcour og padeltennis med i idékataloget, indskyder Lene Lyberg.
Alle fem regner med, at der vil være bred opbakning til projektet i byrådet.
– Der står i budgetaftalen, at vi skal gå ind i processen omkring Jægerspris Idrætscenter. Så jeg tager kataloget med til budgetforhandlingerne, siger Tom Lysgaard.

 

To scenarier
”Drømmescenariet” anslås at komme til at koste 18 millioner kroner. Det indbefatter blandt andet aktivitetsbånd, multibane, lethal, skaterbane, kunstgræsbane og fælles foreningsfaciliteter.
– Det kan deles i flere etaper, eksempelvis over tre år, siger Tom Lysgaard.
Scenarie 2 koster otte millioner kroner, her er blandt andet lethal, kunstgræsbane og skaterbane skåret væk.
Efter arbejdsgruppen mening vil det være forkert at vælge en alt for billig model.
– Vi skal også kunne tiltrække nye borgere og få området til at gå op i en helhed, så det bliver et samlingspunkt. Lige fra start har filosofien været, at det skal være hele byens sted, siger Lars Brinch.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »