Indsatsen ved Skuldelev-forurening kan blive øget

Indsatsen ved Skuldelev-forurening kan blive øget

Af Hans Andersen (V) medlem af byrådet  og Folketinget

Delaftalen om sundhedsreformen mellem regeringen og Dansk Folkeparti betyder, at opgaven med jordforurening overgår fra regionerne til staten. Aftalen sender 600 millioner kroner til oprydning af de mest komplekse jordforureninger. Og det kan betyde, at indsatsen for at rydde op ved jordforureningen i Skuldelev kan blive øget.  

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der skal ryddes op efter de største og mest komplekse jordforureninger. Med delaftalen om sundhedsreformen er parterne enige om at prioritere forventede effektiviseringer på op mod 500 millioner kroner til de såkaldte generationsforureninger, som kommer oveni allerede prioriterede midler. 

Samlet sender partierne 600 millioner kroner til oprydning af de mest komplekse jordforureninger.

Aftalen målretter halvdelen af midlerne til at øge indsatsen over for de massive jordforureninger i Grindsted, der stammer fra Grindstedværket (Grindsted By og Kærgaard Klitplantage) samt fra Cheminova på Harborøre Tange (Høfde 42 og fabriksgrundene).

De resterende 300 millioner kan være en håndsrækning til området ved Skuldelev (Vestergade 5, tidligere metalvarefabrik).

Jeg glæder mig over, at vi skruer op for oprydningen i jordforureningsområder, for det står højt på min liste, at vi sikrer ren natur. Det gælder ikke mindst jordforureningen i Skuldelev, som er på listen over prioriterede generationsforureninger.

Med aftalen siger vi, at nu skal vi have gjort noget seriøst ved oprydningen af de mest forurenede områder, og med 300 mio. kr. i hånden kan vi forhåbentligt øge indsatsen også ved Skuldelev.

Det er klart, at rensningen af de her forurenede områder ikke sker natten over. Men med aftalen giver vi et løft til indsatsen, som ikke er set magen til de seneste 10 år. Så det er bestemt et godt skridt på vejen. 

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »