EU & FN

EU & FN

Af Gunna Gustafsson, Slangerup og Jan Vogel, Skibby på vegne af Folkebevægelsen mod EU, i Frederikssund og Egedal kommuner


Hvis Danmark træder ud af EU, betyder det ikke, at vi isolerer os fra verdenssamfundet, tværtimod. EU er en overstatslig organisation, dvs. EU har myndighed over medlemslandene. FN er en mellemstatslig organisation, dvs. medlemslandene tiltræder frivilligt konventioner og samarbejds-aftaler. 

Og hvor FN omfatter næsten alle jordens meget forskellige stater, omfatter EU kun en lille gruppe overvejende privilegerede stater. EU fremhæves ofte som et fredens projekt. Men det harmonerer dårligt med, at EU´s grundlov, Lissabontraktaten, pålægger medlemslandene at opruste militært. EU sælger våben, ovenikøbet til krigsførende lande. FN er et ægte fredens projekt, som blev dannet efter anden verdenskrig for at forhindre fremtidige krige og fremme menneskerettigheder. 

Derfor er FN et bedre forum for at samarbejde om de grænseoverskridende, globale problemer end EU. Udenfor EU kan Danmark tale i FN med sin egen stemme.

Nogle mener, at vi bør blive i EU af hensyn til flygtningene. Ganske vist er der her i landet blevet ført en meget fremmedfjendsk politik i de senere år. Men vi kan jo stemme nogle mere menneskevenlige politikere ind i folketinget. 

Vores folketing har lovgivende magt, i modsætning til EU-parlamentet, som kun kan afvise eller godkende love, fremsat af EU-kommissionen. 

EU-kommissionen, som er udpeget, ikke folkevalgt, er den eneste EU-institution, der kan fremsætte love. For øvrigt er EU´s udlændingepolitik ikke så meget bedre end den danske. EU´s ydre grænser er forstærkede ifølge Schengen-aftalen.  EU har også lavet en aftale Tyrkiet om at opsamle flygtninge i umenneskelige lejre, kun for at holde dem væk fra EU.

Danmark har i de sidste årtier nedtonet det fredsbevarende arbejde i FN. Tidligere kom der mange FN- soldater i ”Hovedgården”, ved Jægerspris Slot.

Dem vil vi gerne se mere til igen. Danmark, som resten af Norden, må tage FN til sig igen og spille vigtige roller i verdenssamfundet. 

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »