Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

HORNSHERRED: Udvalget for Unge, fritid og idræt bevilgede i maj 2022 165.447 kroner til at etablere en udvidelse af sikkerhedszonen omkring kunstgræsbanen i Dalby.

Projektet afventer nedsivningstilladelse før det kan igangsættes.

Der er ingen tidshorisont for igangsættelse.

Kunstgrustennisbane

I maj 2022 bevilgede udvalget tillige 610.000 kroner til etablering af en kunstgrustennisbane i Jægerspros og 47.000 kroner til etablering af lys på banerne.

Projektet om anlæg af kunstgrustennisbanen afventer miljøvurderinger, før arbejdet kan igangsættes. Det forventes at projektet igangsættes inden sommer 2024.

Projektet omkring etablering af lys på banen følger processen for tennisbanen.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »