Udsatte får et talerør i Frederikssund Kommune

Udsatte får et talerør i Frederikssund Kommune

Læserbrev

Af Inge Messerschmidt
Gruppeformand DF
Medlem af Handicaprådet

Lige efter sommerferien 2022 sendte jeg en anmodning til formanden for Social- og sundhedsudvalget om etablering af et “udsatteråd”.

Det gjorde jeg efter at have læst et indlæg på Facebook fra en borger der efterlyste et “udsatteråd”.

Da jeg syntes, det gav rigtig god mening, tog jeg kontakt.

Social- og sundhedsudvalget besluttede at behandle anmodningen. Og tak for det.

Jeg havde dog håbet, at vi kunne blive enige om et selvstændigt “udsatteråd”.

Men efter lange drøftelser blev det besluttet, at et udsatteråd skal kombineres med vores nuværende “Handicapråd”.

Hvad skal barnet så hedde?

Mange drøftelser senere kan jeg med tilfredshed konstatere, at vi på byrådsmødet her i december 2023 besluttede, at det nuværende “Handicapråd” skal hedde “Rådet for handicap, psykiatri og udsathed”, således at udsatte fra 1/januar 2026 bliver en direkte del af rådet. De får et lokalt talerør.

Det næste bliver nu, at vi skal finde ud af at definere, hvad er udsatte, og hvordan skal de repræsenteres i rådet. I min verden kan man være udsat på mange måder:

Man kan være hjemløs, socialt udsat, leve med vold i hjemmet, være ung der fylder 18 og smides ud hjemmefra og står helt alene uden bolig. Er man også udsat, når man kommer i klemme i systemet? Det mener jeg.

Det bliver spændende at følge og være en del af de kommende drøftelser.

Det nationale “Rådet for Socialt Udsatte” er nedsat af Socialministeren og har som uafhængigt råd til formål at rådgive Regeringen og Folketinget om, hvordan social udsathed kan forebygges og afhjælpes.

Rådet for Socialt Udsatte mener, at det er vigtigt, at socialt udsatte mennesker har et lokalt talerør. Derfor opfordrer Rådet alle kommuner til at have et lokalt udsatteråd, som kan sikre lokal indflydelse og medbestemmelse.

Så det er rigtig positivt, at vi i Frederikssund nu får sat udsatte medborgere på dagsorden.”

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »