Hvor ligger dit eget ansvar?

Hvor ligger dit eget ansvar?

LÆSERBREV

Af Ole Peltola
Fjordlandslisten

Til Susanne Bettina Jørgensen:

Under overskriften: “Børnene er vores fremtid…” skriver du i lokalavisen, hvordan du for nogle uger siden hørte fortællinger og læste vidnesbyrd om sager, “hvor der har været eller er udfordringer” for 16 familier og deres børn i forhold til Frederikssund Kommunes sagsbehandlinger, og ud fra de oplysninger skriver du videre, “at det kan kommunen gøre meget bedre”.

Du skriver det som om, du aldrig har hørt om de sager før.

Som om det kommer fuldstændig bag på dig, at kommunen ikke bare yder dét, den skal i forhold til gældende regler og byrådets politiske udmeldinger.

Og som om det kommer fuldstændig bag på dig, at kulturen i visse dele af forvaltningen er så borgerfjendsk, at borgere beskriver det som en magtkamp, man bliver kvast af.

Derfor bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig direkte, om du tidligere – som medlem af byrådet – har modtaget henvendelser vedr. de 16 sager direkte fra familierne i form af spørgsmål, anmodning om hjælp eller klager?

Jeg bliver jo også nødt til at spørge dig direkte, om du som medlem af byrådet har modtaget henvendelser direkte fra borgere om lignende sager?

At være valgt til byrådet er et af de største tillidshverv, man kan blive bedt om at påtage sig, og derfor er opgaven også behæftet med et ekstra stort ansvar i forhold til borgernes retssikkerhed.

Så hvordan reagerer du i forhold til de 16 sager, som du nu er blevet gjort bekendt med?

Byrådsmedlemmerne i Frederikssund plejer at gemme sig bag udtalelser om, at “man har fuld tillid til de ansatte i kommunen”, og derfor vil man ikke involveres i enkeltsager. Man kalder det “armslængdeprincippet”.

Men derved tilsidesætter man borgernes retssikkerhed, for som byrådsmedlem har man en tilsynsforpligtelse og en reaktionspligt, hvis man hører om eller selv opdager, at borgere ikke behandles korrekt efter gældende regler og love.

Lever du også efter “armslængdeprincippet”, eller kan man som borger forvente, at du med brask og bram kæmper en borgers sag, hvis kommunen ikke har sagsbehandlet korrekt efter gældende regler og love – herunder måske også har undladt at følge kommunens politikker vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister?

Med en forventning om, at du lægger dine svar ind her, så alle kan se dine overvejelser og dine holdninger.

Læserbreve

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »