Strategisk Energi- og Varmeplan vedtaget

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Strategisk Energi- og Varmeplan 2022 har været i offentlig høring fra den 8. til den 22. november. Onsdag den 30. november blev planen endeligt vedtaget enstemmigt i Byrådet.

Planen giver overblik over nedenstående fire typer områder i kommunen.

Områder med fjernvarme (Frederikssund by, Jægerspris og Skuldelev).

Områder indenfor kommunens gasområder hvor der er et godkendt fjernvarmeprojekt (Vinge inkl. Frederikssund sydøst og St. Rørbæk).

Områder indenfor kommunens gasområder, hvor der potentielt vil kunne komme fjernvarme (resten af Frederikssund by inkl. Græse Bakkeby samt Slangerup og Skibby).

Områder indenfor kommunens gasområder, hvor der ikke kommer fjernvarme (Ferslev, Venslev, Kyndby, Dalby og Lyngerup).

Borgermøde
om varmeløsninger

I løbet af høringsperioden har Frederikssund kommune hohenholdsvis Skibby og Frederikssund, hvor planen blev fremlagt, og hvor man kunne høre om varmeløsninger til erstatning for olie- og gasfyr.

På kommunens hjemmeside kan man se slides fra de oplæg, der blev holdt på borgermøderne, eller man kan se en video af hele borgermødet i Skibby.

Frederikssund Kommune

Share.

About Author

Avatar photo