Børnene – det politiske ansvar

Børnene – det politiske ansvar

Børnene – det politiske ansvar

LÆSERBREV

Af Susanne Bettina Jørgensen
Byrådsmedlem (A)
Ventevej 6, Skibby

Ole Peltola fra Fjordlandslisten ønsker, at jeg uddyber, hvem der har det politiske ansvar, og hvad jeg som politiker selv gør, når jeg får henvendelser fra borgere som har udfordringer i samarbejdet med kommunen.

Svaret er, at jeg altid reagerer og tager initiativ til at finde løsninger. Min og i øvrigt den socialdemokratiske gruppes holdning er, at alle nutidshistorier skal frem og handles på.

Vi skal samtidig lære af fortidens historier og selvfølgelig ændre på det, der er håndteret forkert.

Som politiker skal man ikke indgå i sagsbehandlingen, det er der embedsfolk, der er ansat til.

Som politiker skal man sætte retning, beslutte serviceniveau og sikre, at lovgivningen bliver overholdt. Og så skal man naturligvis reagere på det, hvis disse forhold ikke overholdes.

Jeg vil ikke her udtale mig om de 16 sager og ej heller om andre sager (netop pga. borgernes retssikkerhed og min tavshedspligt), men blot sige, at de helt klart er med til at nuancere og sætte retning for de politiske beslutninger.

Borgernes input, erfaringer og perspektiver er meget vigtige, når der skal laves god politik og dermed gode forhold for borgerne i vores kommune.

Men det tænker jeg godt Ole Peltola ved.

I forhold til det nye byråd og det nye politiske flertal oplever jeg store forandringer på vej. I starten af 2023 vil de to udvalg, der har med børn, familier og unge at gøre få sager på udvalgsmøderne, der handler om involvering af borgerne, borgernes mulighed for nemt at kunne orientere sig om hjælp og støttemuligheder, undersøgelse af behov osv.

Så jo, jeg har og byrådet har et stort ansvar for at tingene fungerer i kommunen, og det ansvar påtager vi os.

Det skal Ole Peltola og andre ikke være i tvivl om.

Læserbreve

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »