Hvad sker der for Frederikssund Kommune?

Hvad sker der for Frederikssund Kommune?

Læserbrev

Af Ole Peltola

Muslingevej 7, Jægerspris

Til stor overraskelse for mange er det ved at blive almindeligt, at Direktør for opvækst, uddannelse og kultur, Julie Becher, føler sig kaldet til at forsvare kommunens handlinger offentligt.

Først det pinlige “genmæle” på kommunens hjemmeside om Familieafdelingens ulovlige instruks overfor en fødeafdeling for at få sat en fødsel tidligere i gang, så en tvangsfjernelse af en baby kunne ske uden for kommunens feriekalender.

Den sag har virkelig bragt kommunen på landkortet.

Så en overraskende udmelding fra samme direktør om, at en ellers grundliggende §50 udredning i sager med børn i mistrivsel kun kan varetages af pædagogfagligt personale i Frederikssund kommune.

Her må forældrene kigge langt efter kompetente personer med autorisation indenfor det psykologfaglige og sundhedsfaglige område, hvorfor man ikke kan hjælpe børnene indenfor disse områder.

Uhørt.Og langt fra lovens krav om en individuel sagsbehandling.

Og nu en sag, hvor en borger i en af lokalaviserne stiller spørgsmålstegn ved, om kommunen i forhold til PPR´s arbejdsområder overholder loven.

Igen kommer Julie Becher op på barrikaderne og svinger med kommunens fane.

Som retspraksis siger i Danmark, så frikender ukendskab til loven ikke for straf.

Samme princip må også gælde for personer, som forvalter love og regler på vegne af stat og kommune.

Det forventes derfor i alle sammenhænge, at de personer, der arbejder indenfor et givent kommunalt område, kender loven og lovens ånd – og selvfølgelig følger disse.

Også med tanke på, at man arbejder for en myndighed, som har “monopol” på en opgaveløsning.

Når det så handler om at yde støtte og hjælp til personer, som i forvejen “ligger ned”, så skal en kommune selvfølgelig være sig sit ansvar ekstra bevidst og gå forrest i forhold til at arbejde etisk og moralsk korrekt indenfor lovens grænser og ånd!

Derfor rejser mine nakkehår sig, når det er nødvendigt for kommunen at sende en direktør ud for at forsvare kommunens måde at sagsbehandle på, for der er aldrig røg uden en brand.

I større og større kredse snakkes der om, at Frederikssund kommune “afhumaniserer” borgere, som har brug for hjælp og støtte.

Det sker via overskridelser af sagsbehandlingsfrister, via “kasseløsninger”, hvor borger skal passe til kassen og ikke omvendt, via manglende medinddragelse samt via manglende skriftlige afgørelser – bare for at nævne nogle få problematikker.

Hvis disse ting ikke er ulovlige, så er de ihvertfald helt ude af sync med lovens ånd.

Andre artikler fra denne uge