Hastigheden bliver sat ned flere steder

0

HORNSHERRED: Udvalget for Plan og teknik besluttede på udvalgsmødet i sidste uge hastighedsnedsættelser på en række lokale veje.

I kommunens fire store byer er der allerede etableret hastighedsnedsættelser.

Kommunen har tiltrådt en tre-årig forsøgsordning, som gør det nemmere at nedsætte hastigheden i tættere bebyggede områder til 40 km i timen.

Generel trafikafvikling

Den nye bekendtgørelse gør det muligt at fastsætte hastighedsgrænsen til 40 km i timen på alle veje, som ikke har betydning for den generelle trafikafvikling.

Det vil dog være muligt at nedsætte hastigheden på veje, der har betydning for den generelle trafikafvikling, dvs. primære og sekundære trafikveje i byerne, når væsentlige trafiksikkerhedsmæssige eller andre trafikale hensyn taler herfor.

Herunder når hastigheden udgør en væsentlig ulykkesårsag eller risiko, eller når hensynet til fodgængere eller cyklister gør sig særlig gældende på grund af vejens funktion, udformning eller begrænsede oversigtsforhold.

Desuden vil det være muligt at nedsætte hastigheden på de primære og sekundære trafikveje af hensyn til at nedbringe støjniveauet.

Større byer

Første trin har været at genvurdere strækningerne/områderne samt landsbyerne i analysen ”Hastighedsgrænser i byerne” fra 2017.

Administrationen har vurderet lokaliteterne ud fra vilkår som trafiktællinger, antallet af skolebørn, vurderinger af, hvorvidt områder er uheldspræget eller om det mere handler om utryghed, områdets karakter, vejens funktion og standard .

På baggrund af analysen havde administrationen anbefalet en hastighedsnedsættelse til 40 km i timen på blandt andet Damgårdsvej og Syrenvej i Skibby samt Hybenvej i Jægerspris.

Landsbyer

Landsbyer, hvor vejene i byerne ændres til en hastighedsnedsættelse til 40 km i timen er blandt andet: Dalby*, Ferslev*, Kyndby Huse, Sønderby*, Tørslev og Østby*.

* er strækninger, hvor der i dag er opsat tavler med en anbefalet hastighed på 40 km i timen. Det er de blå tavler.

De øvrige landsbyer i kommunen blandt andet Skuldelev har allerede en påbudt hastighedsgrænse på 40 km i timen indenfor byzonen.

Efterfølgende skal de ansøgte veje forelægges politiet og Vejdirektoratet til endelig godkendelse.

Hornsherred

Share.

About Author

Avatar photo