Grenafklip til opvarmning

0

Af Conny Probst

SKULDELEV: Siden 2013 har Skuldelev Energiselskab på Egevej 3 været i gang med at frigøre produktionen for brug af fossile brændstoffer, fortæller den afgående formand Niels-Jørgen Pedersen.

– Da værket i sin tid blev bygget, var det udelukkende konstrueret til brug af fossilt brændstof; til naturgas.

Gennem syv år er det lykkedes at reducere brugen af fossilt brændstof fra 100 til cirka 15 procent. Samtidig med, at man har været i stand til at sænke varmeprisen og fastholde prisen – også i det kommende varmeår.

– Omlægningen har ikke været uden vanskeligheder. Der har blandt andet været støj fra skorstenen på biomasseværket, og vi har været nødsaget til at skifte lyddæmper. Efter ombygning hen over sommeren er det lykkedes at fjerne støjen. Nu er den fuldstændig lydløs, siger Niels-Jørgen Pedersen.

Samtidig med investeringerne har bestyrelsen også måttet forholde sig til den kendsgerning, at det hidtidige tilskud på godt og vel en million kroner, som varmeværket har fået, fordi det er bygget med en el-producerende varmeenhed, nu er helt bortfaldet. 

– Driftsøkonomien i de nye investeringer er heldigvis så god, at det bortfaldne tilskud ikke har givet anledning til prisstigninger, siger han.

Grenafklip 

Skuldelev Energiselskab har valgt en biomasseløsning, hvor biomassen alligevel er til stede, så længe der findes haver og parker og pleje af disse. 

Det er grenafklip, der afleveres til områdets genbrugsstationer, som omdannes til muld. 

– Den del af grenafklippet, der er for lang tid om at formulde, overtager varmeværket. Vi kalder det HPO: HaveParkOverskud. 

Ved forbrændingen frigives CO2.

– Det er ret usdævanligt. Det er ikke ret mange steder i Danmark at man bruger grenene. Det, som folk klipper af fra deres træer hvert år og kører på genbrugen. Derfor praler vi med, at vi er fuldstænding CO2 neutrale.

Nye navne

Efter at have været formand af to omgang, senest i omkring to år, har Niels-Jørgen Pedersen valgt at stoppe som formand.

– Der kommer ny varmemester, Casper Larsen. Jeg mener, det er passende, at der også kommer en ny formand til at sparre med, til at være hans nærmeste kontakt. 

Den nye formand er det hidtidige bestyrelsesmedlem Niels L. Pedersen (der tidligere har været oldermand i bylavet i Skuldelev).

Flere kommer til
Hele sommeren er det solvarmeanlægget, der leverer varmen, fortæller Niels-Jørgen Pedersen. 

– Solfangerne starter med at give varme allerede i februar. I april/maj slukker vi for biomassekedlen. Og i år har vi kunnet køre lige indtil 1. oktober. Med lidt supplement på gråvejrsdage. 

Over 80 procent af alle husstande i Skuldelev er tilsluttet. Og over 90 procent af al den varme, der bliver brug, producerer Skuldelev Energiselskab. 

– Pt. er vi ved at tilslutte tre nye kunder. Det har ligget stille i et par år, der kom ikke så mange nye. De sidste par år er der tre-fire stykker hvert år. Det skyldes helt klart prisen, siger han.

Levering af HPO; grenaffald. Foto: Niels-Jørgen Pedersen
Deltag i debatten
Share.

About Author