– Gode lokale løsninger

– Gode lokale løsninger

Borgmester John Schmidt Andersen (V) fortæller om sit syn på om sundhedsområdet.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: – Regeringens udspil om en sundhedsreform er det nyeste skud på stammen af en lang række initiativer, der øger kommunernes rolle og opgaveløsning på sundhedsområdet.

– Der er vist ingen kommunalpolitiker, som har været med siden kommunalreformen, der ikke har opdaget, at sundhedsområdet vokser år for år i kommunerne. I Frederikssund Kommune har vi også arbejdet med at udvikle sundheden for hele befolkningen, og særligt samarbejdet mellem kommune, hospital og praktiserende læger er vokset og styrket gennem de sidste 10 år.

– Frederikssund Hospital har også forandret sig i de sidste 10 år og har mistet specialer og sengepladser. Ligesom Regionens Psykiatri for nogle år siden valgte at lukke alle sengepladserne på Psykiatrisk Center Frederikssund.

Rehabilitering på hospitalet
Heldigvis er der fortsat aktivitet på hospitalet. Vi valgte at flytte vores Rehabiliteringsafdeling ind på hospitalet i 2015 for at styrke patientforløbet for den enkelte borger og styrke samarbejdet med hospitalet. 

– Det er vi lykkedes med, og medarbejdere og ledere på tværs af sektorerne løser opgaverne i en naturlig sammenhæng. Vi har et godt samarbejde med Nordsjællands Hospital om at udvikle fælles indsatser i et nyt sundhedshus.

– Foreløbig samarbejder vi om at styrke den sammenhængende indsats for mennesker med KOL. Vi går også snart i gang med at udvikle samarbejdet på akutområdet, så en medarbejder fra kommunen er med, når en borger bliver udskrevet fra akutafdelingen og har behov for fortsat hjælp og pleje. 

– I begge disse projekter er Halsnæs Kommune også med. Endelig går vi i foråret 2019 i gang med et samarbejde med hospitalet, Hillerød og Helsingør Kommuner om at afprøve et tværsektorielt akutteam med tre funktioner: Udskrivning af sårbare patienter samt udkørende og rådgivende funktion fra Akutafdelingen. 

– Kort fortalt handler det om, at mere behandling skal foregå i borgerens hjem og ikke på hospitalet. Vi er med til at gå forrest i denne udvikling i Nordsjælland.

Stigende efterspørgsel på sundhedsydelser 
De kommende år bliver der mange flere ældre borgere både i Frederikssund Kommune og i resten af kommunerne i Nordsjælland. 

– Og vi ved allerede nu, at de vil få flere kroniske sygdomme, som vil kræve både behandling på hospitalet, mange besøg hos lægen og flere tilbud i kommunen. 

– Vi kan nå langt i samarbejdet i sundhedstrekanten, men der vil stadig være en stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser og pleje- og omsorgsopgaver.

– Selvom udviklingen i det nære sundhedsvæsen går i retning af at flere borgere skal behandles hjemme, så er jeg stærkt bekymret for, at vi får brug for flere sengepladser, end det nye hospital er planlagt til at rumme. Derfor bør Frederikssund Hospital fastholdes som hospital og fælles sundhedshus for kommunerne i Nordsjælland. 

– Det virker som helt unødvendigt spild af skattekroner, hvis vi skal være med til at betale for et nyt fælles sundhedshus, når nu vi har et hospital, der fungerer.

Mens vi venter på, at det Nye Nordsjællands Hospital står færdigt i 2022/23, bør vi bruge den mulighed, vi har, til at udvikle samarbejdet om sundhed på Frederikssund Hospital, så det kan spille en hovedrolle i udviklingen af nye sundhedstilbud til vores borgere. 

– Jeg synes f.eks. at tilbud om lindrende behandling med fordel kunne udvikles i et tæt samarbejde mellem kommuner, læger og hospital. Ligeledes kunne lettere tilbud til borgere med psykiske sygdomme udvikles i et samarbejde og med afsæt i bygningerne på Frederikssund Hospital. 

– Vi skal også tænke nye teknologier ind som en del af fremtidens gode lokale løsninger på sundhedsområdet.

Bevar Frederikssund Hospital
Med udspillet om sundhedsreformen, nævnes det også at alt, der ikke er svært, skal være nært. 

– Det lyder både logisk og fornuftigt, men hvis man fastholder en lukning af Frederikssund Hospital risikerer borgerne i Frederikssund Kommune at komme meget langt væk fra behandlingen.

– Borgerne især i Hornsherred vil få meget langt til en hospitalsbehandling, og vi skal investere i et nyt sundhedshus. Det virker hverken logisk eller fornuftigt. 

– Så løsningen er helt enkel og nær: Bevar Frederikssund Hospital, og lad os allerede nu udvikle fremtidens fælles sundhedshus. 

– Lad os finde de gode lokale løsninger på sundhedsområdet sammen med hospitalet, de praktiserende læger og de øvrige kommuner. Løsninger og samarbejder, der kan imødekomme befolkningen i Nordsjællands fremtidige behov for behandling, pleje og rehabilitering.


Andre artikler fra denne uge