Genbrugsbutikken skal renoveres

Genbrugsbutikken skal renoveres
Foto: Steen Westh

Af Conny Probst

SKIBBY: De bebyggede arealer på Skibby Genbrugsstation – herunder genbrugsbutikken – er etableret over en årrække før kommunesammenlægningen. I takt med den øgede interesse for direkte genbrug, er stadigt større arealer blevet inddraget til butiksareal og lager for genbrugsbutikken.
Det er ikke alt det, man har inddraget, der overholder reglerne til butiksdrift. Eksempelvis skal brandsikringen af butiksarealerne opgraderes for at overholde nugældende krav.
Man har også vurderet, at de lette – havestueagtige – bygninger, der er en del af det udendørs salgsareal, ikke kan brandsikres uden meget omfattende ombygning med store omkostninger til følge. Så de skal fjernes.
Både Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget har indstillet til byrådet, at genbrugsbutikken bliver renoveret.

Gebyr-finansiering
Der er indhentet tilbud på renoveringen, der forventes at komme til at koste 170.000 kroner.
Der er ikke indregnet omkostninger til renoveringen i budget 2018 i affaldsområdets driftsbudet. I stedet vil renoveringen over en årrække blive finansieret over gebyret for genbrugsstationer.
Det er Beredskabet, der i forbindelse med en rutinemæssig gennemgang af de brandsikkerhedsmæssigeforhold har påpeget, at genbrugsbutikkens salgsarealer er udvidet til en størrelse, der ikke er registreret med anvendelse som butik.
Herudover er der opført bygninger, der ikke er registreret i kommunens arkiver, dvs. ulovligt opført.
Hvis Byrådet siger ja til indstillingen, bliver Genbrugsbutikken renoveret i starten af det nye år.

Foto: Steen Westh

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »