Gadekær i Sæby kan sagtens bevares

Gadekær i Sæby kan sagtens bevares

Det ser ud til at Sæby Bylaugs bestræbelser på at få oprenset og renoveret gadekæret i Sæby er lykkedes. Vandet bliver i kæret.

 

SÆBY: For at fejre dette afholdes der en officiel indvielse søndag 30. april kl. 15:00. Borgmester Carsten Rasmussen klipper snoren.
Samme dag kl. 10:00 holder Sæby Bylaug den første arbejdsdag. De frivillige bliver inddelt i hold. Et hold går i kæret og får samlet de sidste rester fra oprensningen.
Et andet hold tager fat på stendiget omkring byhaven, hvor der skal beskæres træer og buske, så der kan skabes et bedre indkik til den gamle skole.
Det tredje hold går ind i byhaven og arbejder på frugt- og nøddetræer, mens et fjerde hold skal luge og ordne Lille Idas have.
Alle aktive opfordres til at medbringe værktøj og et par arbejdshandsker. Bylauget er vært ved en sandwich og lidt drikkelse.

 

Den Gamle Skole
Lejre Kommune har givet Sæby Bylaug et tilsagn om, at man kan købe bygningen for 750.000 kroner.
Sæby Bylaug har desuden søgt Lejre kommune om et årligt driftstilskud. Dette tilskud bliver dog først behandlet, når finansieringen er på plads.
Der har løbende været møder i arbejdsgruppen, og det har ikke vist sig muligt at en fond køber huset til Sæby Bylaug. Det betyder, at man skal selv købe det.
Sæby Bylaug har været i kontakt med flere kreditforeninger, men de vil kun give lån, hvis Sæby Bylaugs medlemmer hæfter personligt.
– Vi håber, at kommunen vil stille kommunegaranti for lånet, så vi på den måde kan få finansieret vores køb. Vi søger fonde om beløb til istandsættelse, nyt køkken, ombygning og energi-optimering. Der er indhentet tilbud på dette arbejde, som skal vedlægges ansøgning, fortæller Inga Steffensen fra Sæby Bylaug.
– Vi har fået svar fra Slots- og Kulturstyrelsen om, at de ikke kan godkende eller tage stilling til vores ombygningsplaner på den foreliggende ansøgning. Det er en fredet bygning, og derfor skal de godkende alle ændringer. De ønsker målfaste ”arkitekttegninger” over det færdige projekt med indretning og ikke kun en skitse. Den bærende væg i de to store rum må ikke fjernes. Vi vil prøve at gøre indsigelse mod dette, da vi ikke tror at denne væg altid har været der. Alternativt vil vi søge om at fjerne to lette skillevægge, som vil give et rum på cirka 50 m2 mod cirka 70 m2 for det store rum, fortæller Inga Steffensen videre.
– Hvis der er nogen, som har viden om den tidligere rumindeling i skolen, er man meget velkommen til at kontakte os
– Vi arbejder p.t. på at finde en ”billig” løsning, så vi kan få en bygningskyndig til at hjælpe os med at få lavet målfaste tegninger og beskrivelser som Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe deres beslutning ud fra, slutter Inga Steffensen.

Andre artikler fra denne uge