Fuld gang i nye anlæg på idrætsområdet

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idrætsområdet i Frederikssund Kommune står til en gedigen opgradering med de nye anlægsprojekter, der i øjeblikket er i gang flere steder i kommunen.

 Med Byrådets beslutning i maj måned om at fremrykke anlægsinvesteringer for over 26 millioner kroner på idrætsområdet er det blevet muligt at skabe flere nye fritids- og aktivitetstilbud til borgerne i kommunen. 

Anlægsarbejderne blev fremrykket for at stimulere økonomien i bygge- og anlægsbranchen. 

Det betyder, at håndværkere lige nu er i gang med at etablere et aktivitetsbånd ved Jægerspris Skole, en ny kunstgræsbane ved Idrætsbyen samt en renovering af den eksisterende kunstgræsbane på Kalvøen inklusive belysningen på banen.

Aktivitetsbåndet
I Jægerspris anlægges et stiforløb, der strækker sig fra Jægerspris Skole nr. 90 og over til Jægerspris Skole nr. 100, hvor biblioteket ligger.

Båndet bliver anlagt som en løbebane, og der etableres en multibane, udendørs trænings- og parkour-
stationer og en forbedret skrænt med tilskuerpladser til fodboldkampe.Alt sammen bliver let tilgængeligt og velbelyst, så det også muliggør aktiviteter i de mørke timer. 

Aktivitetsbåndet ventes klar inden nytår.

Idrætsbyen og Kalvøen
Ved idrætsbyen etableres en ny kunstgræsbane på arealet lige øst for den nye svømmehal. Banen er en del af helhedsplanen for området og vil – sammen med den aktivitetsplads, der skal laves i foråret – samle idrætsbyens første fase i et anlæg. Banen er klar til brug efter nytår, hvor især Frederikssund Oaks og Rørbæk FC vil have deres daglige aktiviteter her.

På Kalvøen skal den eksisterende kunstgræsbane renoveres, så holdbarheden svarer til en ny bane. Samtidig bliver belysningen ved banen også renoveret. Arbejdet begynder i uge 44. Kunstgræsbanen på Kalvøen forventes at blive taget i brug efter nytår. 

Fremrykningen af anlægsinvesteringerne blev mulig på baggrund af KLs aftale med regeringen om at ophæve anlægsloftet for kommunerne i 2020.

Udgravning til aktivitetsbåndet mellem skolerne i Jægerspris.
Udgravning til aktivitetsbåndet mellem skolerne i Jægerspris.
Deltag i debatten
Share.

About Author